Работы в категории География, страница 201, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - География • Тип: Реферат

  Родной край - Украина

  Щоб знайти у місті людину, необхідно знати її адресу - місце проживання Географічне положення об'єкта (держави, міста, села, річки, озера, гір, рівнин тощо) - це його своєрідна адреса, саме з її визначення і починається вивчення будь-якої території
 • Тип: Реферат

  Рождаемость в России и ее динамика

  Рождаемость - это процесс деторождения в населении Она может рассматриваться только как массовое явление, как совокупность единичных актов рождения детей При этом имеются в виду только живорождения Мертворождения в показателях рождаемости не учитываются Следует различать понятия рождаемость и плодовитость (в старой литературе еще можно встретить смешение двух этих категорий) Плодовитость это биологическая способность к деторождению, а рождаемость относится к фактическому деторождению, т е реализации этой способности
 • Тип: Доклад

  Рождение и смерть водопадов

  В том, как образовались водопады, нет никакой тайны Они создаются каждый раз, когда потоки или реки текут через края круто обрывающихся очертаний суши - утесов или очень крутых обрывов в русле реки Бесчисленные крошечные водопады, питаемые тающим снегом, устремляются каскадами с гор во всем мире (Возможно, вы слышали о горной цепи на северо-западе Тихоокеанского побережья США, известном как Каскады ) Некоторые из крупнейших водопадов сформированы водами рек, текущих через края высоких равнинных плато Самый высокий водопад в мире, водопад Анхель в Венесуэле, устремляется вниз с тепуи, одного и
 • Тип: Реферат

  Рождество и Новый год в Финляндии

  Готовиться к Рождеству финны начинают задолго до самого праздника Предпраздничные приготовления, которые начинаются еще в октябре-ноябре, помогают скоротать темную и холодную осень, и к тому же настраивают на праздничный лад
 • Тип: Реферат

  Розвиток і розміщення промислового комплексу України

  Промисловість як провідна ланка господарства України визначає рівень її економічного розвитку, спеціалізацію економіки, маштаби участі в територіальному поділі праці й інтенсивності територіально-економічних зв’язків
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток продуктивних сил Канади

  Походження назви країни У 1535 році двоє індіанців показали відомому французькому мандрівникові Жаку Картьє шлях до "канату", маючи на увазі поселення, на місці якого знаходиться сучасний Квебек Слово "каната" означало на місцевому діалекті ірокезької мови "поселення", але невдовзі ним почали називати значно більшу територію Карти 1547 року об'єднали під назвою "Канада" практично всю територію на північ від річки Святого Лаврентія
 • Тип: Реферат

  Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

  Історично у вітчизняній СЕГ сформувалося два основних дослідницьких підходи – галузевий і територіальний (районний) У межах першого підходу найбільш відома галузево-статистична школа економічної географії Володимира Едуардовича Дена Але з 30-х років ХХ століття розвиток СЕГ більш динамічно відбувався у межах районного підходу, особливо після формування "районної школи" Миколи Миколайовича Баранського
 • Тип: Реферат

  Розвиток соціальної географії в СРСР

  Радянська економічна географія в перших роках свого існування грала значну роль в розробці нової системи адміністративно-територільного устрою країн, її економічного районування, складанні перших регіональних економічних програм В якості обов’язкової дисципліни учбового мінімума економічна географія викладалась студентам всіх вузів Однак з часом все більше і більше ідеологізувалася, творчий потенціал її зменшувався, і економічна географія знову, як і в роки Російської імперії, перетворилася на описову дисципліну, яка повинна була показувати успіхи соціалістичного будівництва у просторовому ас
 • Тип: Курсовая работа

  Розмішення продуктивних сил Литви

  Литовська республіка, Литва (Lithuania) (Lietuvos Respublika, Lietuva) - держава в Північній Європі, одна з трьох прибалтійських республік, розташованих на східному узбережжі Балтійського моря Територія Литви розділена на 10 повітів Повіти утворюють території само врядувань: 9 міст і 43 районів, а також 8 знову утворених самоврядувань Самоврядування діляться на староства
 • Тип: Контрольная работа

  Розміщення продуктивних сил

  Об’єктом науки є продуктивні сили (ПС), які розглядаються як сукупність трудових ресурсів і засобів виробництва (рис 1), а предметом – їх розміщення і розвиток Зв’язок продуктивних сил з виробничими відносинами (відносини, які виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу й споживання матеріальних цінностей) вивчає загальна економічна теорія (політекономія), їх розвиток у часі – економічна історія, а територіальний аспект розвитку продуктивних сил, тобто їх просторову організацію, – РПС
 • Тип: Доклад

  Розповідь про Португалію

  В IV—III ст до н е велику частину території Португалії населяли лузітани В кон 1 в до н е було завершено підкорення Португалії Римом В 2-у підлогу V—VI ст н е Португалію завоювали вестготи, в 713—718 — араби В ході Реконкисти було створено в 1095 графство Португалія, в 1139 році (офіційно в 1143 році) що стало незалежним королівством З XV в почалася колоніальна експансія Португалії; щонайвищого розквіту португальська колоніальна імперія досягла в 1-у підлогу XVI в В 1581—1640 була підвладна Іспанії В поч XVIII в брала участь у війні за іспанський спадок Підписані в ході війни лісабонський дог
 • Тип: Реферат

  Роль вулканизма в становлении биосферы

  "Обычные" камни, слагающие вулканические горные породы, являются свидетелям всей жизни Земли с начала формирования ее твердой оболочки и до наших дней Но в те времена, когда они обладали "душой" и жили активной жизнью, их влияние на процессы, протекающие в биосфере Земли, было значительным Развитие биоты на протяжении всего времени было тесно связано с процессами происходящими в земной коре Огромную роль сыграла вулканическая деятельность, как один из источников образования атмосферы на ранних этапах эволюции Земли С другой стороны результаты вулканической деятельности соз
 • Тип: Курсовая работа

  Роль географии в изучении миграции населения

  Актуальность работы состоит в том, что миграция населения сыграла огромную многостороннюю роль в развитии человечества, являясь формой его адаптации к меняющимся условиям существования Это сложный социальный процесс, тесно связанный с уровнем развития экономики и размещением отраслей производства в разных регионах Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения - обеспечение определенного уровня подвижности населения и его территориального перераспределения, в том числе в индустриальные центры и осваиваемые районы
 • Тип: Реферат

  Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

  Глава I Машиностроительный комплекс – основа научно-технического прогресса и материально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства ñòð.
 • Тип: Реферат

  Роль и проблемы столицы

  Столицы играют важную роль в жизни стран, выполняя как политические (государственное управление), так и экономические, социальные, культурные, научные, военно-стратегические функции В столице могут сочетаться функции столичные (политические) и нестоличные (экономические, культурные, административные и др ) Главным отличием политической столицы от любого крупного экономического и/или культурного центра является выполнение столичных функций — управление территорией государства и его населением В столицах, как правило, размещаются институты трех главных ветвей государственной власти — законодател
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 278