Работы в категории Военная кафедра, страница 11, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Военная кафедра • Тип: Реферат

  Законность в Вооруженных Силах, способы ее обеспечения

  Вопросы укрепления законности и правопорядка в стране в ВС имеют сегодня очень большое значение Проводится правовая реформа, которая призвана обеспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества, усилить механизмы поддержания правопорядка
 • Тип: Реферат

  Законодавство України про цивільну оборону

  Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха й на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування
 • Тип: Учебное пособие

  Занятие с начальниками служб вооружения

  "Вашему вниманию представляются образцы оружия и средств индивидуальной бронезащиты, состоящие на вооружении подразделений специального назначения и специальных подразделений по конвоированию УИС Минюста России
 • Тип: Реферат

  Зарождение и развитие отечественной военной педагогики

  В настоящее время наблюдается рост интереса и внимания (прежде всего офицерского состава) к военной педагогике: передовому опыту обучения и воспитания военнослужащих в армии Понятен интерес и к истории возникновения данной науки
 • Тип: Контрольная работа

  Зарождение и развитие теории глубокого боя

  Бой — организованная вооруженная борьба подразделений, частей и соединений воюющих сторон для достижения победы, основная форма тактических действий войск, авиации и флота Он представляет собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях разгрома (уничтожения) или пленения противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) или удержания их, а также выполнения других тактических задач [11] Цель боя достигается мощными ударами всех видов оружия, активными и решительными действиями участвующих в нем войск, полным напряжением моральных и физических сил личного
 • Тип: Курсовая работа

  Заслон в горно-лесистой местности

  На протяжении всех лет существования Внутренние Войска были, есть и будут одним из основных гарантов стабильности общественной безопасности Определяя структуру и содержание моей курсовой работы, я посчитал необходимым включить в него разнообразный материал, позволяющий более широко взглянуть на роль и место внутренних войск в системе обеспечения общественной безопасности посредством решения задач по борьбе с различными видами правонарушений и, в первую очередь, в боевом порядке группы блокирования (заслоне), в горно-лесистой местности
 • Тип: Контрольная работа

  Засоби індивідуального захисту людей

  Засоби індивідуального захисту (313) використовуються для захисту людини від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів і за своїм призначенням діляться на засоби захисту органів дихання та засоби захисту шкіри
 • Тип: Реферат

  Засоби РЕБ, їх характеристики (типи літаків) і основи їх бойового застосування

  Велике значення цієї теми полягає в тому, що всі основні армії світу переходять на електронне обслуговування своїх бойових сил Якщо раніше за допомогою засобів радіоелектронної боротьби використовувались різні методи дезінформації, такі, як спотворення відомостей про переміщення військ, часу нападу, кількості бойових одиниць і т д , то сьогодні, коли з’являються системи радіокерованої зброї, як літаки і навіть наземна бронетехника, радіоелектронна боротьба стає невід’ємною частиною ведення бойових дій
 • Тип: Учебное пособие

  Застосування з'єднань та військових частин (підрозділів) армійського корпусу в спеціальних операціях

  Воєнно-політичне керівництво держав НАТО протягом останніх років стало надавати особливе значення розвитку та удосконаленню розвідувально-диверсійних сил, вважаючи, що вони зроблять значний вплив на хід та результати перших операцій початкового періоду війни
 • Тип: Учебное пособие

  Захист від зброї масового ураження, наслідків зруйнувань радіаційно, хімічно небезпечних об`єктів

  Ядерною зброєю називається зброя, уражаюча дія якої обумовлена енергією, що визволяється при ядерному вибуху При ядерному вибуху джерелом енергії є ядерна реакція, в наслідок якої атоми одних елементів перетворюються в атоми інших елементів
 • Тип: Реферат

  Захист населення при аваріях на хімічно-небеспечних об’єктах

  Окисли азоту звичайно містять суміш декількох хімічних сполук, сполука й процентне співвідношення яких у суміші помітним чином залежать від умов утворення даних речовин, температури й вологості зовнішнього середовища й деяких інших факторів Відомі наступні окисли азоту: закис азоту N2O, окис азоту NO, двоокис азоту NO2, чотирьохокисел азоти N2O4, азотистий ангідрид N2O3, азотний ангідрид N2O5, шестиокисел азоту N2O6семиокись азоту N2O7
 • Тип: Контрольная работа

  Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

  При організації забезпечення водою у воєнний час враховується, що потреба у ній у позаміській зоні, після проведення евакуаційних заходів, значно зростає З урахуванням цього розвивається і вдосконалюється система водопостачання: будуються нові, підтримуються в готовності існуючі вододжерела, впроваджується система оборотного і послідовного використання води, скорочуються невиробничі витрати тощо в містах, на об’єктах, а також у всій позаміській зоні з таким розрахунком, щоб забезпечити значно більшу кількість населення водою навіть в умовах порушення системи водопостачання Визначається для ко
 • Тип: Курсовая работа

  Захист робочих та населення внаслідок аварії на хімічно небезпечному об'єкті

  В даній розрахунково-графічній роботі необхідно визначити подальші дії по захисту робочих та населення внаслідок аварії на своєму або іншому хімічно небезпечному об'єкті З цією метою робляться розрахунки площі зараження, часу підходу зараженого повітря до об'єкту, часу вражаючої дії СДОР та можливих втрат людей в епіцентрі хімічного враження Графічно визначаються границі можливих епіцентрів хімічного враження
 • Тип: Реферат

  Защита и действия населения в условиях химического заражения

  Химическое заражение местности происходит в результате попадания в окружающую среду сильнодействующих ядовитых веществ (химические вещества и соединения применяемые в производстве,которые в количествах превышающих предельнодопустимую концентрацию могут оказывать вредное влияние на человека, животных и растения) и химических отравляющих веществ(химические токсичные соединения, предназначенные для боевого применения в целях поражения живой силы противника и местности)
 • Тип: Курсовая работа

  Защита населения в зонах радиационного загрязнения

  Ядерная энергетика будет и дальше развиваться ускоряющимися темпами Кроме того, накопленный арсенал ядерного оружия обязывает быть готовыми к обеспечению радиационной защиты населения в случае ведения военных действий Поэтому радиационная защита человека и природной среды приобретает сейчас особо важное значение
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 44