Работы в категории Военная кафедра, страница 10, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Военная кафедра • Тип: Реферат

  Демографический взрыв и безопасность жизнедеятельности

  На сегодняшний день большинство учёных считает, что вид Homo sapiens появился около 50 тысяч лет назад в районе Великих рифовых разломов в Восточной Африке 35-40 тысяч лет назад на Земле насчитывалось всего около 1 миллиона представителей этого вида С тех пор численность человечества выросла в тысячи раз В 1987 году на планете появился 5-миллиардный житель
 • Тип: Контрольная работа

  Джерела іонізуючих випромінювань

  Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, воно розповсюджується в космічному просторі Природними джерелами іонізуючих випромінювань є космічні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в земній корі
 • Тип: Реферат

  Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат (ДПЛА) "Пчела-1Т"

  В последние годы создание ДПЛА стало одной из наиболее быстро развивающихся отраслей авиационно-космической промышленности во многих странах мира 41 страна, в той или иной степени, ведет сейчас разработки подобных машин В значительной степени это вызвано успешным использованием их в ряде проведенных в последние десятилетия, боевых операций Несмотря на продолжающиеся сокращения средств на оборону в странах НАТО, программы по модернизации и разработке новых ДПЛА, по оценке западных экспертов, становятся приоритетными, и их финансирование не сокращается, а непрерывно растет Основные заказчики бе
 • Тип: Реферат

  Дисциплинированность – важнейшее качество личности воина

  История изобилует примерами, в которых величие побед одних армий над другими достигалось за счет стойкости, выдержки и дисциплинированности войск В повествованиях историков древности немало говорится о совершенных боевых порядках и построениях, где многотысячное войско движется и действует как монолит, где команды полководца выполняются тотчас и безукоризненно И хотя победы великих полководцев прошлого - Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря, А В Суворова, Наполеона, Г К Жукова и др во многом связывают с их личным военным гением, ученые-историки единодушны и в том, что выучка и дисциплина
 • Тип: Реферат

  Дозиметрические приборы

  Принцип обнаружения ионизирующих (радиоактивных) излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены К таким изменениям среды относятся: изменения электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материалов); люминесценция (свечение) некоторых веществ; засвечивание фотопленок; изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторы
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження стійкості роботи об’єктів економіки в особливий період

  Стійкість роботи промислового об’єкту - здатність його в умовах НС виробляти продукцію у запланованому обсязі та номенклатурі, а при отриманні слабких та середніх руйнувань або порушень зв’язків з кооперації та поставок - відновлювати виробництво у мінімальні терміни
 • Тип: Реферат

  Забезпечення стійкості роботи об'єкта народного господарства і проведення аварійно-відбудовних робіт в районах ураження

  Під стійкістю функціонування об'єкта розуміють здатність його в умовах НС випускати продукцію в запланованому обсязі й номенклатурі, виконувати всі свої функції, а у випадку аварії, катастрофи, пошкодження - відновлювати виробництво в мінімально короткий термін
 • Тип: Реферат

  Завдання і організаційні основи побудови Цивільної оборони України та права і обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні

  Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування
 • Тип: Учебное пособие

  Загальні відомості про організацію технічного обслуговування озброєння та військової техніки

  Розглядаючи систему експлуатації, як структуру, можна виділити в її складі чотири основних елементи – зразки озброєння, засоби експлуатації, виконавці та управління, взаємодія яких відбувається відповідно до завдань кожного етапу експлуатації ОВТ
 • Тип: Реферат

  Загальний стан збройних сил провідних країн світу та суміжних держав, напрямки їх реформування та розвитку

  Загальний розвиток воєнно-політичної обстановки в світі та розширення спектру ризиків і загроз для європейської безпеки визначає прагнення Заходу діяти в напрямку формування більш ефективного механізму забезпечення колективної безпеки та захисту спільних інтересів з опорою, насамперед, на Північноатлантичний альянс та створення воєнного компоненту Європейського союзу З метою уникнення знаходження в «буферній зоні» між США/НАТО – на заході і «Союзом Росії і Білорусі» – на сході та забезпечення реалізації курсу на інтеграцію до європейських і євроатлантичних структур, Україні необхідно враховув
 • Тип: Курсовая работа

  Задачі артилерійської батареї в ході оборонного бою

  Бій - основна форма тактичних дій військ, являє собою організовані та узгоджені за метою , місцем і часом удари, вогонь і маневр з'єднань, частин та підрозділів з метою знищення (розгром)) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу Бій може бути загальновійськовим, протиповітряним, повітряним та морським
 • Тип: Реферат

  Задачи и организация медицинской службы ВС РФ в военное и мирное время

  Медицинская служба ВС РФ - штатная организация в составе вооруженных сил, предназначенная для осуществления специальных мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья личного состава вооруженных сил
 • Тип: Реферат

  Задачи и организация медицинской службы метострелкового (танкового) полка (бригады)

  В системе медицинского обеспечения боевых действий войск медицинской службе частей принадлежит важная роль Она решает такие сложные и ответственные задачи, как: розыск, сбор, вывоз и эвакуация раненых, оказание им медицинской помощи, участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения От успешного выполнения этих задач зависит сохранение жизни и быстрейшее возвращение раненых в строй
 • Тип: Учебное пособие

  Задачи токсикологии боевых отравляющих веществ

  Цель токсикологии - обеспечение такого химического окружения человека (микро, регионального, глобального), которое в наибольшей степени соответствует его адаптационным возможностям Без участия токсикологии невозможно развитие производительных сил, так как прогресс должен быть безопасным Следовательно, токсикология является реальной производительной силой
 • Тип: Реферат

  Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

  Зажигательные смеси использовали с глубокой древности Существуют упоминания о некоем "греческом огне", состоящем, вероятно, из смолы, серы, селитры, горючих масел и других веществ Пламя греческого огня не гасилось водой
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 44