Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 182, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Контрольная работа

  Особливості застосування стандартів аудиту в державному секторі

  Комітет з державного сектору (КДС) Міжнародної федерації бухгалтерів розглядає норми, прийняті Комітетом з міжнародної практики аудиту, і користується ними, якщо вони застосовні до державного сектору Термін «державний сектор» означає загальнодержавні органи управління, регіональні органи управління (наприклад, штатів, провінцій, територій), місцеві органи управління (наприклад, міські, селищні) та відповідні державні установи (наприклад, агенції, правління, комісії та підприємства)
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради)

  Розкрито тему особливостей організації обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи на прикладі Почетненского сільської ради Вивчено структуру і функції установи, організацію бухгалтерського обліку Проведено аналіз виконання кошторисів доходів і витрат Розглянуто методику проведення контролю за виконанням кошторисів доходів і витрат Внесено пропозиції про вдосконалювання організації окремих аспектів бухгалтерського обліку
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства

  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення успіху і виконання фінансових обов’язків
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості

  Нафтодобувна промисловість являється провідною світовою промисловою галуззю протягом уже багатьох років, це галузь яка об’єднає підприємства, що розвідують і видобувають нафту та попутний газ і транспортують та зберігають їх
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості обліку витрат основного виробництва

  Метою роботи є розкриття економічної сутності і змісту витрат на виробництво продукції, особливостей документального оформлення операцій з обліку витрат на виробництво, а також напрямків удосконалення обліку витрат основного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем та міжнародного досвіду обліку витрат на виробництво продукції
 • Тип: Реферат

  Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

  Податкова система – це сукупність податків, зборів та інших обов”язкових платежів і надходжень в бюджет та державні цільові фонди, діючі у встановленому законом порядку Мета, структура та роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка здійснює її в країні самостійно, виходячи з завдань соціально-економічного розвитку Через податки, пільги й фінансові санкції, а також обов”язки, які є невід”ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги щодо ефективного ведення господарства в країні
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

  Під час товарно-грошових операцій внаслідок неспівпадання в часі здійснених фактів продажу товару (передачі права власності на товар) і фактів надходження за нього грошових коштів, їх еквівалентів, а за умови здійснення товарообмінних (бартерних) операцій – інших активів утворюється дебіторська заборгованість, якою є сума заборгованості інших підприємств (дебіторів) перед підприємством на певну дату, де дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів За якісними характеристиками дебіторська заборго
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства

  Починаючи з 2005 року, коли було прийняте П(С)БО 30 «Біологічні активи», вітчизняний облік суттєво змінився Очевидним став факт орієнтації обліку аграрного виробництва на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність відповідного М(С)БО 41 «Сільське господарство»,зміст якого відповідає національному стандарту
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств

  До нашого життя входять і закріплюються слова “аудит”, “аудитор” і “аудиторський” Давно відомо про такі явища як аудиторська діяльність, якою займаються фахівці з аудиту, яких в різних країнах називають по-різному: громадськими бухгалтерами, комісарами по рахунках, присяжними бухгалтерами, контролерами економіки тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості організації аудиторської діяльності

  В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними структурами, що представляють інтереси власників щодо підвищення ефективності виробництва, державного контролю уже було недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів

  На нашу думку, тема даної курсова робота «Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів», є досить актуальною оскільки, сьогодні на кожному підприємстві використовується певна інформаційна системи обліку, що значно спрощує ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві Також, актуальність даної роботи полягає в тому, що ми розглядаємо саме інформаційну систему обліку активів, а активи, як відомо, є засобами господарюючого суб’єкта, які потрібні підприємству для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку, а прибуток – це чи
 • Тип: Отчет по практике

  Особливості роботи органів Державного фінансового контролю

  Важливість державного фінансового контролю в економіці держави зумовлено його місцем та роллю серед функцій управління фінансами: контроль займає центральне місце в системі фінансового адміністрування, будучи, з одного боку засобом зв’язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком, а з іншого – передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання Це дає змогу контролю відігравати інтегруючу роль, недооцінка чи ігнорування якої унеможливлюють фінансове адміністрування, призводячи його систему до ліквідації
 • Тип: Реферат

  Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

  Систему „Клієнт-Банк” не можна назвати новинкою – цю послугу банки надають уже протягом 6-7 років За оцінками самих банкірів, за цей час на систему перейшло близько 20 % клієнтів Потенційних користувачів потенційно поділяють на дві категорії Перша – регіональні підприємства, які не мають змоги постійно їздити до банку, хоча б тому, що вони віддалені від нього Друга – підприємства, які розташовані у великих містах, але здійснюють дуже багато оперативних платежів
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості управлінського обліку

  Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка формує інформацію для бізнес-стратегії, планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень, ефективного використання ресурсів, корпоративного управління за різними видами діяльності
 • Тип: Реферат

  Ответственность аудитора в российских условиях.

  Становление рыночной экономики, передача в частную собственность средств производства, развитие банковского, страхового дела и инвестиционной активности привели к появлению такого совершенно нового для России вида предпринимательства, как аудиторская деятельность [1] Аудит осуществляется в первую очередь в интересах собственников с целью защиты их имущественных интересов Для успешного развития аудита, который в качестве бизнеса существует в России приблизительно семь лет, нужна соответствующая нормативная база Важным аспектом аудиторской деятельности является ответственность аудитора как субъе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 330