Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 154, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

  Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1]
 • Тип: Отчет по практике

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

  Основні напрямки діяльності “Авто-Лайф” –– це продаж автомобілів; сервісне обслуговування, ремонт легкових і комерційних автомобілів; оптова і роздрібна торгівля запасними частинами Bosch, Lemforder, Sachs, Boge, Lukas, оригінальними запчастинами й аксесуарами (додаток № 4)
 • Тип: Дипломная работа

  Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

  В кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори: економічна ситуація в країні, формування нових видів економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі
 • Тип: Реферат

  Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

  Не дивлячись на спроби трансформації національних систем на світовому рівні, які застосовуються міждержавними інститутами, все ж таки залишаються великі різниці в системах бухгалтерського обліку навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою Бухгалтерська практика, яка застосовується в більшості зарубіжних країн, відрізняється використанням положень принципу обачності, принципу балансової вартості і фіскальних законів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація документаційного забезпечення установи

  Актуальність теми зумовлена зростанням ролі документаційного забезпечення в системі підвищення ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому Сучасний рівень менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління, реалізується за умов повної або часткової невизначеності, активної, досить часто агресивної, протидії конкуруючих сторін За цих умов на служби діловодства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, але головним чином питання інформаційної підтримки всіх управлінських р
 • Тип: Контрольная работа

  Організація документування господарських операцій

  Ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та зрозумілого відображення всіх оцінених фактів господарського життя у первинних документах, що забезпечується документуванням Документування пронизує весь процес ведення бухгалтерського обліку та є базою для складання облікових регістрів і бухгалтерської звітності
 • Тип: Контрольная работа

  Організація облікової політики підприємства

  Функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної інфраструктури, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань У процесі їх вирішення, власник підприємства спільно з головним бухгалтером реалізує свою політику в сфері бухгалтерського обліку шляхом самостійного вибору облікових способів і процедур
 • Тип: Отчет по практике

  Організація облікового процесу на підприємстві

  Підприємство здійснює наступні види діяльності за КВЕД (див додаток 1): змішане с/г господарство (01 30 0), роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52 11 0), будівництво будівель, діяльність автомобільного вантажного автотранспорту (45 21 1), виробництво хліба та хлібобулочних виробів (15 81 0), добування вапняку, гіпсу та крейди
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку

  За всіх часів засобом зміцнення законності та контролю був документ Він, власне кажучи, і виник перш за все для того, щоб зафіксувати інформацію та надати їй юридичної сили (лат documentum – доказ, свідоцтво)
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

  Перехід України до ринкових відносин, що дозволяють функціонувати різноманітним формам власності, конкретним образом змінив відношення до бухгалтерського обліку Підприємства одержали більшу самостійність у частині вибору форм обліку, облікової політики, разом з тим це викликало ще більшу відповідальність, особливо в обміні закінченою бухгалтерською звітністю, що надається податковим адміністраціям, банкам, інвесторам і т д
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку в магазині "Світанок"

  Роздрібна торгівля є най важливішою галуззю господарської діяльності Основним показником роботи торгових підприємств є роздрібний товарообіг В сфері роздрібної торгівлі закінчується процес обороту товарів і вони переходять в сферу особистого споживання Роздріб та торгівля – реалізація товарів безпосередньо населенню для особистого споживання Роздрібна торгівля поділяється по формам власності на: державну, колективну, спільну, приватну, змішану
 • Тип: Реферат

  Організація обліку в Франції та Люксембурзі

  Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростання зовнішньоекономічних зв'язків країн із різним ступенем розвитку Господарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя Становлення та розвиток цих відносин – безпосередній результат поступової інтернаціоналізації виробництва і формування ринку
 • Тип: Реферат

  Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

  Глобалізація економіки та всебічний розвиток міжнародних відносин потребують вивчення особливостей обліку в зарубіжних країнах Це дасть можливість створити передумови для уніфікації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів На світовому рівні об’єктивними причинами інтернаціоналізації бухгалтерського обліку стали подальший розвиток продуктивних сил та поділ праці у світі Досить істотно на наведені процеси протягом останніх десятиріч впливав і науково-технічний прогрес, а також активні процеси міграції Крім того, поглиблення міжнародного поділу праці посилило процеси
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку власного капіталу підприємства України

  Поняття “капітал” асоціюється з поняттям “власність” В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства
 • Тип: Реферат

  Організація обліку грошових коштів

  Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 330