Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 142, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Дипломная работа

  Облік активної частини балансу підприємства

  При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формах За економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та оборотні активи
 • Тип: Курсовая работа

  Облік амортизації основних засобів

  Радикальна перебудова промислового виробництва на основі ведення нового господарського механізму орієнтує промислове підприємство на економічно обґрунтоване використання всіх елементів виробництва, чітка взаємодія яких при раціональній структурі засобів виробництва дозволяє забезпечити нормальну господарську діяльність у нових економічних умовах Складовою частиною засобів виробництва є основний капітал, якому приділяється значна частка в структурі майнового комплексу Він безпосередньо бере участь у створенні матеріальних цінностей і тісно взаємозалежний з конкурентноздатністю продукції, що ви
 • Тип: Реферат

  Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

  Баланс підприємства складається на основі відомостей про стан, склад і структуру засобів господарства та джерел їх формування Для визначення початкового стану засобів і відносин на підприємстві проводиться інвентаризація На підставі її даних складається початковий або вступний баланс господарства
 • Тип: Реферат

  Облік безготівкових розрахунків у бюджетних установах

  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління бюджетною установою, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою
 • Тип: Контрольная работа

  Облік в небюджетних організаціях

  Неприбуткова організація – самостійний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює діяльність, передбачену статутними документами, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків і печатку
 • Тип: Реферат

  Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

  По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-
 • Тип: Реферат

  Облік веб-сайтів

  Розвиток комп'ютерних технологій дедалі частіше змушує підприємства звертатися до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет для розміщення інформації про себе за допомогою веб-сайта Адже можливість постійного доступу потенційних клієнтів до такої Інформації сприятиме розвитку бізнесу підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Облік вексельних операцій

  В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків - яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків - яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових зобов'язань (вексель, чек, банківський сертифікат)
 • Тип: Реферат

  Облік виробництва паперу

  Для виготовлення паперу використовують целюлозу отриману з різних порід дерев та рослин, макулатуру, ганчір’я тощо Нещодавно почали використовувати штучні, синтетичні, мінеральні та інші волокна Крім волокнистих речовин використовують наповнювачі, воду, клеї, барвники тощо
 • Тип: Дипломная работа

  Облік виробничих витрат у птахівництві

  У нашій країні птахівництво, як галузь, відіграє важливу роль в народному господарстві, так як постачає дієтичні продукти харчування – яйця і м’ясо За поживністю вони переважають більшість продуктів тваринництва Економічні переваги цієї галузі полягають у тому, що птиця відрізняється від домашніх тварин високою плодючістю, скоростиглістю та продуктивністю
 • Тип: Дипломная работа

  Облік виробничих запасів

  Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який є головним нормативно-правовим документом у
 • Тип: Курсовая работа

  Облік виробничих запасів

  Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує відповідальність і самостійність підприємств у розробленні та прийнятті різного роду управлінських рішень, забезпеченню ефективності їх роботи Функціонуючи в умовах ринку підприємство повинне постійно аналізувати вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, зіставляти витрати, які викликані недовикористанням виробничих потужностей, і потенційний прибуток від їх додаткової експлуатації
 • Тип: Курсовая работа

  Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

  Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є оптимальна наявність і обіг виробничих запасів Запаси – це такий вид оборотних засобів, який практично завжди є в тому чи іншому вигляді на будь-якому підприємстві
 • Тип: Курсовая работа

  Облік виробничих запасів на підприємстві

  Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності Виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси
 • Тип: Курсовая работа

  Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

  Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є основною складовою формування собівартості готової продукції Враховуючи це, виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме обліку і аналізу виробничих запасів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 330