Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 86, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Доклад

  Особливості і форми комунікативної поведінки собак

  Багато дресирувальників замислюються над питанням, чи здатний собака за згадками в якій-небудь відповідній ситуації діяти найбільш розумно, не дивлячись на відсутність асоціативного досвіду і на те, що його вроджені інстинкти не можуть допомогти йому у виборі найкращого способу дій Чим краще дресирувальник навчиться розуміти свого собаку, тим точніше зможе аналізувати його дії, тим ясніше нам стане, що собака не є розумною істотою в тому розумінні, як ми те розуміємо Разом з тим, він володіє достатньо явно вираженими, але індивідуально зовсім різними здібностями об'єднувати вигідні для себе с
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

  Великим резервом розширення породного складу вітчизняного декоративного садівництва є малопоширені плодові і ягідні культури Впровадження цих культур у сільськогосподарське виробництво багато в чому залежить від наявності необхідної кількості якісного садивного матеріалу [3, 37]
 • Тип: Реферат

  Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

  Захист дисертації відбудеться 19 березня 2008 р о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 74 844 01 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: навчальний корпус 2, аудиторія 142, вул Давиденка 1, м Умань, Черкаська обл , 20305
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості епізоотології, діагностики, лікування та профілактики демодекозу собак в умовах м. Києва

  Робота виконана на тему: “Особливості епізоотології, діагностики, лікування та профілактики демодекозу собак в умовах м Києва” Обсяг роботи 73 сторінки машинописного тексту, робота містить 5 таблиць та 50 літературних джерел
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості планування водопостачання

  “Експлуатація гідромеліоративних систем” - комплекс організаційно-господарських, інженерно-технічних та фінансово-економічних заходів направлених на подальше здійснення та покращення стану гідромеліоративних систем, створення умов для автоматизації водорозподілення, покращення меліоративного стану ґрунтів
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості розвитку рибного ставкового господарства

  В зв`язку з ростом народонаселення у всьому світі дуже велика увага приділяється проблемі збільшення білкових ресурсів і підвищення біологічної цінності різних харчових продуктів Тому не випадково, що з кожним роком значення ставкового рибництва зростає Розширення площі ставкових господарств, вдосконалюється їх техніка, підвищується вихід рибної продукції, а саме ставкове рибництво все міцніше поєднується з сільським господарством як його галузь Значення риби як досить цінного продукту харчування населення зростає
 • Тип: Реферат

  Оспа коров

  Оспа коров (лат — Variola vaccina; англ — Cowpox; осповакцина, вак-циния) — контагиозная болезнь, характеризующаяся интоксикацией организма, лихорадкой и узелково-пустулезной сыпью на коже и слизистых оболочках
 • Тип: Реферат

  Оспа птиц

  Оспа птиц (лат – Variola avium; англ – Pox; оспа-дифтерит) – контагиозная болезнь птиц отряда куриных, голубиных, воробьиных, характеризующаяся поражением эпителия кожи, дифтеритическим и катаральным воспалением слизистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей
 • Тип: Реферат

  Острый диффузный нефрит

  Острый диффузный нефрит (Nephritis acuta) - быстро протекающее воспаление почек инфекционно-аллергической природы с преимущественным поражением сосудов клубочков и с переходом воспаления на межуточную ткань; дегенеративные изменения в эпителии канальцев проявляются неярко или же присоединяются только впоследствии
 • Тип: Реферат

  Острый послеродовой эндометрит у коров

  По своему производственному и народнохозяйственному значению на первом месте в животноводстве стоит скотоводство От половозрелых коров можно ожидать высокой продуктивности и рентабельности только тогда, когда они здоровы, регулярно оплодотворяются и приносят жизнеспособных телят
 • Тип: Курсовая работа

  Осушительная мелиорация сельскохозяйственных земель

  Мелиорация сельскохозяйственных земель - это комплекс технических, организационно-хозяйственных и социально-экономических мероприятий, направленных на коренное изменение компонентов природы для повышения потребительской стоимости этих земель Цель мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в расширенном воспроизводстве плодородия почв, получении оптимального урожая определенных сельскохозяйственных культур при экономном расходовании всех ресурсов, недопущении или компенсации ущерба природным системам и другим землепользователям
 • Тип: Доклад

  Отбор в животноводстве

  Согласно общепринятому определению, отбор в животноводстве - вид искусственного (методического) отбора; выбор на племя наиболее ценных в хозяйственном отношении животных Наряду с подбором родительских пар, оцененных по качеству потомства, и правильным выращиванием молодняка, отбор - важнейший приём создания и совершенствования пород с -х животных В племенной работе наиболее эффективен индивидуальный отбор, основанный на всесторонней (комплексной) оценке животных) по индивидуальным (фенотипу) и наследственным (генотипу) качествам Основа отбора - наследственная изменчивость, позволяющая получат
 • Тип: Курсовая работа

  Отбор животных по происхождению

  Проводя отбор по комплексу признаков, селекционер сталкивается с тем обстоятельством, что ценность животного по одним показателям можно определить раньше, по другим — позже, а по третьим — лишь с появлением нового поколения
 • Тип: Курсовая работа

  Отбор и подбор в овцеводстве

  Количественные признаки (масса тела, настриг, длина, толщина шерсти и др ) характеризуются непрерывной изменчивостью, т е в определенных пределах величина признака может принимать любые значения Например, настриг шерсти может быть равен 3,0; 3,5; 3,7 кг и т д
 • Тип: Контрольная работа

  Отбор проб кормов для химико-токсикологического исследования

  Исследовать химическими методами указанные объекты трудно, так как в их состав входят многочисленные органические соединения (белки, жиры, углеводы и др ), которые мешают проведению химических анализов на искомые ядовитые вещества Также применяются новые методы микрохимического, капельного и хроматографического анализа, которые позволяют определить искомые вещества в присутствии других веществ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 166