Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 7, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Реферат

  Американская стандартбредная порода лошадей

  Американская стандартбредная порода - это легкоупряжная порода лошадей, выведенная в США в начале XIX века целенаправленно для бегов рысью и иноходью на ипподромах В начальный период возникновения породы этих лошадей называли американскими рысаками, однако от этого названия впоследствии отказались, так как порода включала в себя рысаков и иноходцев, регистрацию которых проводили в одних и тех же коннозаводских обществах Свое название порода получила в связи с тем фактом, что начиная с 1879 года - года официального признания породы - право на регистрацию лошадей в племенных книгах (регистрах) б
 • Тип: Реферат

  Американский гнилец пчел

  Американский гнилец (лат – Histolysis infectiosa perniciosa larva apium, Pestis apium Atamericana; англ – Atamerican foulbrood; бранденбургский гнилец, вирулентный гнилец, злокачественный гнилец) – болезнь печатного расплода, сопровождающаяся разложением (гниением) личинок и предкуколок
 • Тип: Реферат

  Аминокислотное питание свиней

  Наука о кормлении животных включает в себя изучение потребностей животного организма в энергии и питательных веществах и методы удовлетворения этих потребностей, технику подготовки и скармливания кормов В связи с резким удорожанием всех источников энергии, в том числе тепловой и пищевой, большое значение приобретает вопрос экономного расходования и производства кормов [9]
 • Тип: Реферат

  Аммонизация кормов

  Важнейшим условием повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является организация рационального и полноценного кормления, основанного на знании физиологических процессов питания Среди питательных веществ корма особое место принадлежит протеину Недостаток его ведет к нарушению обмена веществ и снижению продуктивности животных, при этом резко возрастают затраты корма на производство продукции
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз і прогноз кон'юнктури ринку кормів

  Успішний розвиток тваринництва можливий тільки при створенні міцної кормової бази При наявності достатньої кількості кормів можна забезпечити ріст поголів'я сільськогосподарських тварин і високу продуктивність їх
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку зерна

  Серед сільськогосподарських культур за площею посіву і валовим збором перше місце в світі і нашій країні займає пшениця Загальна світова посівна площа пшениці становить близько 240 млн га Великі площі пшениця займає в Китаї (26 млн га), США (22 млн га), Канаді (10 млн га), Україні (7-8 мл га) Вирощують її майже в усіх країнах світу
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

  Пристрасть до солодощів народжується разом з людиною і супроводжує її все життя З часу відкриття цукру, як концентрату солодкості, проблема задоволення цієї потреби людства вирішена майже повністю, бо були знайдені і удосконалені такі невичерпні джерела цукру як цукрова – тростина, а потім – і цукрові буряки
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз відпроцювання елементів дресирування для для захисно-караульної служби (ЗКС)

  Актуальність досліджень Дресирувати - значить привчати тварин до виконання різних дій за бажанням людини Тому дресирувальник повинен знати можливості тварини, яку навчає, її внутрішню організацію (будову) і фізичний стан
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

  Інтенсифікація лісогосподарського виробництва на базі технічного переозброєння лісового господарства, переробних та інших галузей лісового комплексу – один з головних напрямків у подальшому розвитку України У зв’язку з цим, важливе значення має підвищення ефективності використання, якості та надійності лісогосподарської техніки, рівня її технічного обслуговування та ремонту, включаючи організацію і проектування ремонтно-обслуговуючої бази
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

  У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об єднання, підприємства — відношенням
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

  Для кожного господарства відповідно до спеціалізації важливо встановити таку структуру засобів виробництва, яка б забезпечувала найбільший вихід валової та товарної продукції при низькій собівартості
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва та шляхи її підвищення в ПСП "Немирівське"

  Зернова галузь завжди посідала провідне місце у структурі агропромислового виробництва України завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам, родючості грунтів і набутому історичному досвіду хліборобів, що в кінцевому рахунку забезпечували ефективне виробництво зерна Однак процеси реформування АПК зумовили протягом досліджуваного періоду появу ознак кризового стану в галузі
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

  Отже, необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку сільського господарства, визначити його роль та вплив на формування сучасного стану сільськогосподарських підприємств Запорізької області
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз продуктивності праці в рослинництві

  Людина володіє певною робочою силою, тобто здатністю до праці Споживання робочої сили є основою існування і розвитку суспільства, природною необхідністю людського життя Будь-яке матеріальне виробництво здійснюється при обов’язковому застосуванні праці Праця – це доцільна діяльність людини, в процесі якої вона видозмінює й пристосовує предмети природи для задоволення своїх потреб Іншими словами, це доцільна діяльність людини, спрямована на створення матеріальних благ
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз регіональних умов і технологій, пошук резервів і розробка проекту виробництва картоплі в СВК "Ризинський" Звенигородського району Черкаської області

  Продовольча цінність картоплі визначається її високими смаковими якостями та сприятливим для здоров'я людини хімічним складом бульб У них міститься 14 - 22 % крохмалю, 1,5 - 3 % білків, 0,8 - 1 % клітковини Крохмаль картоплі легко засвоюється організмом, а її білки за біологічною повноцінністю переважають білки інших культур, у тому числі озимої пшениці Бульби багаті на вітаміни групи В, РР, каротиноїди У зимовий період картопля є головним продуктом харчування і джерелом вітаміну С
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 166