Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 39, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Курсовая работа

  Закономерности эпизоотологического процесса пастереллеза

  Перед общей эпизоотологией, которая является ядром науки, стоят задачи выявления особых черт и закономерностей эпизоотологического процесса, изучение особенностей передачи возбудителя инфекционной болезни в условиях современной организации животноводства Чтобы предупреждать возникновение инфекционных болезней необходимо знать отдельные звенья эпизоотического процесс, иметь правильно, оценить отрицательное воздействие различных факторов на организм животных, всегда вовремя проводить, использовать новейшие достижения науки и передового опыта
 • Тип: Курсовая работа

  Закрытие операционных и результатных счетов на примере колхоза имени К. Маркса Семилукского района Воронежской области

  Предприятия в условиях рыночных отношений становятся юридически и экономически обособленными и независимыми. Это объективно усложнило их ориентацию в системе экономических связей и, следовательно, возросла значимость функций управления предприятием.
 • Тип: Контрольная работа

  Замораживание и транспортировка спермы

  Широкое применение нашел метод замораживания и длительного хранения спермы быков в жидком азоте (-196°) Замороженную сперму можно доставлять в хозяйства 1—2 раза в год и использовать ее по мере надобности Один раз в месяц сосуды, в которых содержится сперма, необходимо пополнять жидким азотом На племпредприятиях (станциях) по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных сперму замораживают при помощи специального оборудования (приборов, аппаратов и т д ) и хранят в стационарных емкостях, находящихся в хранилищах станций (филиалов) Отсюда ее отправляют в обслуживаемые хозяйства
 • Тип: Курсовая работа

  Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку АПК

  В період подолання кризи в Україні актуальним є питання розвитку інноваційних процесів у сфері сільського господарства Особливо важливим є залучення інноваційних технологій при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічної діяльності Основною проблемою при цьому є підтримка науково-технічного і освітнього потенціалу на належному рівні та постійне фінансування проектів розвитку інноваційної діяльності
 • Тип: Реферат

  Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві

  Домінуючою світовою тенденцією в галузі енергетики є підвищення вартості природних нафтопродуктів, вугілля та газу Тому в країнах Європи, Америки й Азії набувають поширення технології використання джерел енергії, що поновлюються (ПДЕ)
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування наночасток для лікування тварин

  Серед переваг характерних для наноречовин слід виділити їхню біологічну сумісність та екологічну чистоту, завдяки яким можна значно розширити спектр застосування продуктів нанотехнології у різних галузях народного господарства та медицині
 • Тип: Курсовая работа

  Засуха на территории республики Адыгея

  В России большая часть сельскохозяйственных полей сосредоточена в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения Континентальность климата этих районов является признаком возможности частых засух Поэтому обеспечение устойчивых высоких, неуклонно увеличивающихся урожаев требует освобождения сельского хозяйства от вредного воздействия засух и суховеев
 • Тип: Реферат

  Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

  У свійських тварин, у тому числі і в кролів, ряд захворювань спричиняють паразитичні павукоподібні представники класу Arach-noidea Це повітродихаючі, безкрилі членистоногі, голова і груди яких, зливаючись, утворюють головгруди, що мають дві пари щелеп і чотири пари ходильних ніг Живляться арахніди головним чином тканинною рідиною різних тварин, яку висисають за допомогою смоктальної глотки Верхня пара щелеп — хеліцери має нінцетоподібну, клішнеподібну, гачкоподібну або голкоподібну форми
 • Тип: Реферат

  Захворювання травного тракту. Грибкові захворювання кролів та захворювання, що спричиняють комахи

  Епізоотологія Захворюють головним чином кроленята віком 1—2 місяці Захворюванню сприяють ослаблення організму кроленят внаслідок неправильної годівлі в період зміни молочних зубів, швидка зміна режиму годівлі після відлучення кроленят, недоброякісність згодовуваних кормів, надмірна їх кількість Такі негативні фактори в житті кроленят бувають навесні і восени
 • Тип: Курсовая работа

  Заходи боротьби із шкідливими організмами на посівах

  Однорічні та багаторічні трави До роду відносяться до 40 видів, поширених переважно в помірних країнах Старого Світу, в північній і південній Америці, але дуже мало Різні автори поділяють цей рід по різному Найважливіший вид є Avena sativa L , Звичайний, або кормовій овес Це однолітник, з розкидистою мітелкою; криючі луски довше квіткових; колоски містять від 2 до 3 квіток; ость гола або під нижньо квіткою пухнаста; зовнішні квіткові луски тупувато-двозубих, в ості не продовжуються; ость є тільки при нижній квітці і внизу скручена; іноді її зовсім немає Цей вид дав безліч різновидів Вітчизною
 • Тип: Курсовая работа

  Заходи боротьби та профілактики дирофіляріозу собак у приватному розпліднику "Хантер Хонорс" в Одеській області

  Не зважаючи на загальне поліпшення епізоотичної ситуації в Україні, існує ризик можливого її ускладнення Актуальною проблемою є контроль зараженості популяції домашніх тварин дирофіляріозом Відомо, що хворі собаки і кішки є потенційним джерелом зараження дирофіляріозом людей Чисельність і щільність популяції домашніх тварин у різних регіонах України, як основного джерела, що впливає на розвиток епізоотичного процесу, є високою і має тенденцію до подальшого зростання Важливим є також зростання популяції специфічних переносників цього гельмінтоза-комаров Висока сприйнятливість і відсутність спец
 • Тип: Реферат

  Заходи по профілактиці та лікуванні хвороб риб. Хвороби коропа

  Хвороби риб можуть завдавати великої шкоди рибництву, тому для успішного розведення риби, отримання високої продуктивності водойм важливо знати і вміти діагностувати найбільш поширені захворювання риб, ефективно здійснювати профілактичні заходи В одних випадках хвороба викликається збудником (паразитом), що потрапляє в організм риби, в інших риба захворює при нестачі або, навпаки, надлишку деяких розчинених у воді речовин, різких коливаннях температури води, механічних пошкоджень, а також недостатньому або неповноцінному харчуванні
 • Тип: Курсовая работа

  Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

  Сільське господарство України функціонує в нових ринкових умовах вже десять років Цей період характеризується глибокою затяжною кризою економіки держави Негативні тенденції у розвитку всіх галузей АПК продовжуються і посилюються, вони спричиняють не лише деградацію агропромислового потенціалу, а й подальше падіння рівня продовольчої безпеки і можливу втрату продовольчої незалежності Непослідовність і некомплексність проведення ринкових реформ, допущені помилкові рішення і дії щодо соціально-економічних перетворень загалом і на селі зокрема призвели до того, що обсяг виробництва сільськогоспод
 • Тип: Реферат

  Защита продовольствия и фуража от ядерного поражения

  При масштабных радиационных загрязнениях окружающей среды радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, кормов, животных и продукции животноводства относится к числу ведущих факторов, от которых зависят степень радиационной опасности, масштабы мероприятий и затраты на ликвидацию последствий Это связано с тем, что население получает основные дозовые нагрузки при потреблении молока и других продуктов питания, производимых на загрязненной территории Правильное использование кормовых угодий и кормов позволяет существенно снизить загрязненность продукции животноводства, что служит важным
 • Тип: Реферат

  Защита растений

  Интенсификация сельскохозяйственного производства, повышение культуры земледелия, создают благоприятные условия для внедрения научно обоснованного комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование химических, биологических и других средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков Это способствует снижению потерь урожая и получению дополнительно значительно большего количества высококачественной продукции
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 166