Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 36, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

  В успішному розвитку багатьох галузей економіки України, насамперед сільського господарства, вирішальну роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур Це пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення у приватному сількогосподарському підприємстві

  Одним з основних економічних аспектів гарантії державної незалежності є продовольча безпека. У її досягненні і підтримці велику роль відіграє агропромисловий комплекс, який є найважливішим сектором економіки України взагалі.
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення у товаристві з обмеженною відповідальністю "Райдолина" Веселинівського району

  Одним з основних економічних аспектів гарантії державної незалежності є продовольча безпека У її досягненні і підтримці велику роль відіграє агропромисловий комплекс, який є найважливішим сектором економіки України взагалі
 • Тип: Дипломная работа

  Економічна ефективність виробництва картоплі та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Прогрес" с.Авдіївка, Сосницького району

  Однією з провідних у сільськогосподарському виробництві є галузь картоплярство Адже недарма в народі картоплярство називають другим хлібом Вуглеводи картоплі є істотним джерелом енергії для людського організму; білок за своїми якостями еквівалентний білку молока, яєць та яловичини і перевищує якість його у хлібних злаків, сої, бобів Картопля – своєрідний регулятор травлення, що поліпшує засвоєння та підвищує біологічну цінність інших продуктів Її споживання зумовлене не лише смаковими якостями бульб, а й народними традиціями Подібно до хліба картопля ніколи не приїдається В Україні з неї готу
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

  Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.
 • Тип: Дипломная работа

  Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

  Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості У результаті господарського використання великої рогатої худоби одержують молоко, що відзначається високими якостями і є сировиною для виробництва молочних продуктів Молоко і молочні продукти становлять основу повноцінного харчування населення За науково обґрунтованими нормами харчування людина має споживати в середньому 380 кг (у перерахунку на молоко) молока і молочних продуктів, у тому числі 120 кг молока у свіжому вигляді
 • Тип: Дипломная работа

  Економічна ефективність виробництва соняшника

  У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою суспільства Продукти сільського господарства і промислові товари, що виробляються з сільськогосподарської сировини, становлять 75% фонду народного споживання
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва яловичини і шляхи її підвищення

  Потреби населення України у м'ясі і м'ясопродуктах не задоволені Присутність ряду штучних причин неефективної роботи ринку м'яса, висока збитковість тваринництва в аграрних формуваннях, наявність стримуючих моментів в організації виробництва та реалізації м'яса особистими підсобними господарствами одночасно з формуванням на селі інституту приватної власності, а в найближчій перспективі - ринку землі, обумовлюють необхідність дослідження нових, більш ефективних способів організації відтворювального процесу в м'ясопродуктовому підкомплексі країни
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

  Глобалізація розвитку світової економіки зумовлює прагнення України стати рівноправним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції й регіоналізації Для цього необхідно вирішення однієї з основних науково-технічних програм — налагодження випуску конкурентоспроможної продукції та пошук власного місця на світову ринку товарів Реалізація даної програми для соціально орієнтованої економіки країни вимагає створення потужної харчової індустрії з метою забезпечення нормальної життєдіяльності населення, спрямованої на збереження його здоров'я, розширення експорту вітчизняної продукції Майже 90%
 • Тип: Дипломная работа

  Економічна ефективність птахівництва

  Птахівництво - одна з важливих галузей сільського господарства, яка забезпечує населення цінними продуктами харчування Яйця, м'ясо молодняку і дорослої птиці курей, качок, гусей, індиків, а також такі продукти переробки, як яєчний порошок, меланж, паштет із печінки, супові набори, субпродукти, консерви — ось далеко неповний перелік продукції, яку дає птахівництво
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність рослинництва

  Обмеженість виробничих ресурсів, що використовуються в сільському господарстві, та необхідність задоволення дедалі зростаючих потреб населення об’ективно вимагають підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Цього можна досягти створенням регульованої ринкової економіки, відповідного механізму господарювання та забезпеченням рівноправності всіх форм власності
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

  Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися В 1999 році було отримано всього 24,6 млн тонн зерна, тоді як критична межа виробництва складає 31,6 млн тонн Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни Розв'язання його повинно здійснюватися н
 • Тип: Курсовая работа

  Експертна оцінка земель

  Грошова оцінка земельної ділянки, як нормативна так і експертна проводиться у відповідності до методик, затверджених Кабінетом Міністрів України з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно–правових угод, передбачених законодавством України
 • Тип: Курсовая работа

  Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

  У роботі, на підставі аналізу стану електрифікації та автоматизації лінії хімічної обробки соломи, запропоновані технічні рішення з удосконаленням даної системи, що дозволило підвищити надійність роботи електрообладнання та зменшити частину людської праці, шляхом автоматизації
 • Тип: Курсовая работа

  Електропостачання сільського виробництва

  Електрифікація, тобто виробництво, розподіл і застосування електроенергі в усіх галузях народного господарства і побуту населення - це один : найважливіших факторів технічного прогресу Підвищення рівня розвитку сільсько' електрифікації стає одним з визначальних факторів інтенсифікації сільського господарства і може серйозно вплинути на умови життя
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 166