Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 35, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Реферат

  Древесина: строение, свойства, продукция переработки, экспертиза, количество и качество

  Древесина - сравнительно твердый и прочный волокнистый материал, скрытая корой основная часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарника Состоит из бесчисленных трубковидных клеток с оболочками в основном из целлюлозы, прочно сцементированных пектатами кальция и магния в почти однородную массу В природном виде используется в качестве строительного материала и топлива, а в размельченном и химически обработанном виде – как сырье для производства бумаги, древесноволокнистых плит, искусственного волокна Древесина была одним из главных факторов развития цивилизации и даже в наши дни остается о
 • Тип: Контрольная работа

  Древесиноведение

  Корень – безлистный орган дерева, служащий для прикрепления дерева к почве и извлечения из неё воды и растворенных в воде минеральных веществ, передаваемых через ствол к листьям (хвое) Место перехода корня в ствол называют корневой шейкой Совокупность всех корней дерева называют корневой системой Некоторые виды деревьев имеют хорошо развитый стержневой (главный) корень, глубоко уходящий в почву У других главный корень рано прекращает свой рост и развиваются боковые корни и таким образом возникает поверхностная корневая система Корни используют, в основном, для изготовления различных поделок
 • Тип: Реферат

  Европейский гнилец пчел

  Европейский гнилец (лат — Pestis apium europea, Putrificatio poli-bacterica larvae; англ — European foulbrood) — болезнь трех-четырехдневных личинок преимущественно открытого, реже печатного расплода, сходная по признакам с американским гнильцом
 • Тип: Реферат

  Екокономічна ефективність виробництва картоплі

  Картопля є одним з основних продуктів харчування, а також дуже важливим і практично незамінним кормом для худоби Крім того, вона є цінною технічною культурою, що використовується в промисловості для виробництва крохмалю та спирту
 • Тип: Дипломная работа

  Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

  Вітчизняне рибництво за останні 40 років зазнало значних змін, зумовлених динамічністю процесів науково-технічного прогресу та кардинальними змінами у системі управління виробництвом і характері економічних відносин у країні.
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

  Рибна продукція – цінний і часто незамінний продукт харчування, що забезпечує потребу людини насамперед у білках тваринного походження, широку гуму вітамінів, різноманіття мікроелементів та біологічно активних речовин
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічне землеробство

  Дуже важливою умовою закріплення політичної незалежності в Європі є економічний розвиток у всіх можливих сферах, в тому числі і в сільському господарстві В даний час для пожвавлення європейської економіки може стати фактор розвитку сертифікованому екологічного сільського господарства і реалізація його продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках Для цього на даний час в Європі є всі необхідні умови Майже в 10 разів зменшилось використання хімічних препаратів і забруднення ними середовища В селі багато не повністю зайнятих, кваліфікованих і бажаючих працювати людей Створені і успішно працюют
 • Тип: Дипломная работа

  Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

  Головною метою економіки АПК є формування конкурентоспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продовольчої безпеки країни Зернове господарство в майбутньому має посісти пріоритетне місце а економіці держави Виходячи з цього визначається і рівень виробництва зерна, який би задовольняв потреби внутрішнього попиту і забезпечував зростання експортного потенціалу На 2010р визначений обсяг виробництва становить 40млн т Ринок зерна в Україні, з точки зору формування товарних ресурсів, докорінно відрізняється ві
 • Тип: Курсовая работа

  Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

  Агропромисловий комплекс України дає 95% продовольчих ресурсів, а в загальноєвропейському поділі праці, займаючи 19,4% площі сільського сподарських угідь, в тому числі 27,3% ріллі,вона виробляє 11,6% – молока Отже, потенціал сільського господарства ще не вичерпаний, оскільки питома вага ріллі значно вища від питомої ваги основних видів продукції
 • Тип: Реферат

  Економіка використання бджільництва

  Бджільництво— галузь сільського господарства, яка займається розведенням бджіл, отриманням меду, воску та інших продуктів бджільництва Бджільництво також використовується для запилення сільськогосподарських рослин з метою підвищення врожайності Продукти бджільництва також використовуються в медицині, фармакології, тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Економіка водного господарства

  В окремих областях держави меліорація земель стали основою сільського господарства, наприклад на Херсонщині, де поливні землі дають більше половини загального збору зерна, 90% - овочів, 75% - зелених кормів
 • Тип: Курсовая работа

  Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

  Для проведення аналізу даних були використані основні економіко-статистичні методи: оцінка ресурсного потенціалу підприємства за допомогою абсолютних і відносних величин; аналітичне групування статистичних даних; кореляційно-регресійний аналіз ефективності виробництва; аналіз показників ряду динаміки; індексний аналіз основних показників (валового збору, собівартості, продуктивності праці)
 • Тип: Курсовая работа

  Економіко-статистичний аналіз виробництва соняшника в господарствах Дергачівського району Харківської області

  Соняшник - є основною культурою в Україні для виробництва рослинницької олії та високобілкових кормів, а його експорт приносить значний валютний прибуток Як зазначає Бурляй Г Л , Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих держав, виробляє щорічно близько 10% насіння соняшнику у світі
 • Тип: Отчет по практике

  Економічна ефективність виробництва

  Сільськогосподарський виробничий кооператив "Колос", в подальшому СВК "Колос", де я проходила практику, розташований у південній частині Знам’янського району Кіровоградської області і відноситься до Лісостепової зони В склад СВК "Колос" входять 4 населенні пункти: с Дмитрівка, с Гостинне, с Долина та м Знам'янка, яке являється районним центром Через місто проходить автодорога республіканського значення та знаходиться великий залізничний пунк
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

  Потреби населення України у м ясі і м ясопродуктах не задоволені. Присутність ряду штучних причин неефективної роботи ринку м яса, висока збитковість тваринництва в аграрних формуваннях, наявність стримуючих моментів в організації
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 166