Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 34, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Дипломная работа

  Динамика численности лисицы обыкновенной в ГПЗ "Благовещенский", ГПЗ "Березовский", ГПЗ "Муравьёвский"

  южная – от села Астрахановка по автодороге через лесозавод и 5-ю стройку до автодороги Благовещенск – Свободный и по этой дороге до поворота на село Чигири, далее через село Чигири до автодороги г Благовещенск – п Аэропорт и по старой дороге до села Верхнеблаговещенское;
 • Тип: Реферат

  Диплом по восьмипольным севооборотам

  На дипломную работу студента 5-го курса агрономического факультета Студеникина М Н по теме: «Агроэкономическая и экологическая оценка зернопаропропашного и зернопропашного восьмипольного севооборотов на черноземах южных»
 • Тип: Реферат

  Диспепсия новорожденных телят

  Увеличение производства мяса и других продуктов животноводства является первоочередной задачей Успешное решение ее может быть обеспечено, прежде всего, благодаря кормовой базы и повышению эффективности использования кормов, увеличению продуктивности животных, максимальному использованию маточного поголовья
 • Тип: Дипломная работа

  Диспепсия телят

  Выполняя решения, поставленные перед животноводами РК Президентом Республики Назарбаевым Н А в Послании «Через кризис к обновлению» одной из важнейших задач является выпуск производимой продукции высокого качества, соответствующей мировым стандартам
 • Тип: Реферат

  Диспепсия у теленка

  В период стельности корова получала рацион, включающий сено, сенаж, силос Сразу после рождения теленок был помещен в отдельную подготовленную клетку в телятнике-профилактории, который имеется в хозяйстве
 • Тип: Реферат

  Дифференциация и классификация древесных пород

  Для содействия дифференциации ученые предлагают такие способы: посадку деревьев группами, посадку в рядах неравномерно и неодинаковым материалом, удаление при уходе преимущественно деревьев среднего размера
 • Тип: Контрольная работа

  Для чего используют пленкообразующие составы

  Для более прочного закрепления пестицидов на семенах и улучшения санитарных условий работы эффективно использовать пленкообразующие составы, т е смеси пестицидов с растворами полимеров (инкрустация) Технология протравливания семян пленкообразующими составами аналогична технологии протравливания водными суспензиями Пестицид наносят на семена с раствором полимера, который после испарения воды образует на поверхности семян плотно прилегающую к ним пленку, содержащую пестицид
 • Тип: Реферат

  Дневник производственно-технологической практики на фермерском хозяйстве Золотое руно

  Крестьянское фермерское хозяйство «Золотое руно» организовано в 1991 году главой хозяйства Петиным Юрием Анатольевичем Оно расположено в районном центре К-Черкасского района Самарской области – селе К-Черкассы Основной вид деятельности хозяйства является производство зерновых культур Форма собственности хозяйства – частная
 • Тип: Отчет по практике

  Дневник. Республика Башкортостан, город Янаул

  Познакомившись с руководителем хозяйства Зариповым Рифом Ахматнуровичем, мне назначили руководителя практикой, агронома по защите растений Инну Веньяминову На момент моего прибытия площадь защищенного грунта составляет 3 га Под огурцы и томаты используют органический субстрат кокосовые стружки “Cocovitym”
 • Тип: Реферат

  ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

  Інфекційна патологія у ветеринарії охоплює широке коло хвороб, різних як по характеру течії (гострі, хронічні, латентні), ступені розповсюдження (від спорадичних випадків до епізоотії), так і по складності їх діагностики Важливе, а при деяких хворобах вирішальне значення мають серологічні дослідження, направлені на виявлення антитіл, що виробляються організмом тварини у відповідь на впровадження інфекційного агента або вакцини Не дивлячись на ряд переваг, методи, засновані на цьому принципі, володіють недостатньою чутливістю і специфічністю Істотний прорив був зроблений останніми роками, коли
 • Тип: Статья

  Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

  Роль води важлива не тільки у формуванні структури і біологічних систем, вона в значній мірі визначає їх стан в стресових умовах, тому однією з актуальних проблем є вивчення особливостей водного режиму при зміні умов навколишнього середовища Використання води люцерною залежать від факторів що обумовлюють специфічність реакції рослини на водний режим
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження динаміки чисельності жуків-короїдів хвойних дерев Плужнянського лісництва

  Ліси є найбільш поширеними та цінними порівняно з іншими типами рослинності Ліс – це біологічна система, домінуючим компонентом якої є дерева Ліс є найважливішим компонентом біосфери, що виконує ряд життєво необхідних функцій і служить незамінним життєвим середовищем для величезної кількості живих організмів Лісові екосистеми зберігають ріки, джерела від забруднення і висихання, забезпечують атмосферу вологою та великою кількістю кисню, є фільтратами атмосфери, поглинають з неї вуглекислий газ і пом’якшують клімат
 • Тип: Курсовая работа

  Доходи сільськогосподарських підприємств

  Але наслідки реформ в Україні спричинили неоднозначний вплив на стан підприємств Статистика свідчить, що від 35 до 80% підприємств виявились нездатними нормально функціонувати і знайти своє місце на ринку Найбільш питома вага збиткових підприємств спостерігається в сільському господарстві: у 1999 році вони складали 84% від загальної кількості підприємств, в 2000 – 34,9% 1
 • Тип: Дипломная работа

  Доходы сельскохозяйственных предприятий: формирование и распределение

  Проблемы и особенности учета доходов предприятия на сегодняшний день одна из актуальных тем В современных условиях рынка и жёсткой конкуренции доход и поиск способов его повышения становятся, пожалуй, самыми актуальными проблемами для любого предприятия Повышение доходности деятельности занимает всё более значимые позиции в системе целей предприятия Тем более что современные учёные и практики утверждают, что получение дохода является целью практически всех фирм и является доминирующей
 • Тип: Контрольная работа

  Древесина и ее производные, применяемые в народном хозяйстве

  Древесина и ее производные находят широкое и разнообразное применение в народном хозяйстве страны В большом количестве используется древесина в промышленном и гражданском строительстве, в железнодорожном транспорте, каменноугольной и горнорудной промышленности, для возведения линий связи и электропередачи Древесина является основным сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности Она потребляется также в сельскохозяйственном машиностроении, судостроении, вагоностроении, в фанерном, спичечном и мебельном производствах, в лесохимической и гидролизной промышленности В результате химической перераб
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 166