Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 21, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Реферат

  Виробництво сої в Україні та світі

  Соя - одна з головних білково-олійних культур із широким спектром застосування: харчовий, кормовий, технічний і медичний З урахуванням високої харчової цінності та вмісту білків соя визначена організацією ЮНЕСКО як стратегічна харчова культура
 • Тип: Курсовая работа

  Виробництво товарної риби

  І, розглядаючи це питання, я хочу звернути увагу на особливості вирощування товарної риби при дворічному обороті, що набуло великого поширення в рибних господарствах України При цьому вважаю за потрібне розглянути підготовчі роботи по вирощуванню товарної риби і такі поняття як зариблення ставів і його строки, рибопосадковий матеріал і його значення, рибопродуктивність та фактори, що на неї впливають, полікультура як нова система ведення господарства При цьому важливим є розрахунок кормів і добрив для нагульних ставів
 • Тип: Отчет по практике

  Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ "Маяк" села Чаньків

  Ґрунти в господарстві в основному чорноземи опідзолені середньо-суглинисті Агроекономічна оцінка ґрунтів в середньому по господарстві 50 балів Земельні угіддя переважно рівнинного типу Клімат теплий, помірно-континентальний Це сприяє для вирощування таких сільськогосподарських культур як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка, кукурудза, цукрові буряки, картопля, кормові культури
 • Тип: Реферат

  Вирощування гороху

  Горох саме багате джерело білка – серед овочевих культур Білки гороху подібні з білками м'яса, тому що містять ряд незамінних амінокислот (цистин, лізин, триптофан, метіонін) Також у горосі багато аскорбінової кислоти (до 59 мг%), маються різні цукри (більш 7%), крохмаль (1–3%), вітаміни З, РР, групи В, каротин, клітковина Живильна цінність гороху в 1,5- 2 рази вище, ніж картоплі й інших овочів, крім тою горох багатий солями калію, кальцію, фосфору і заліза
 • Тип: Курсовая работа

  Вирощування кукурудзи на силос

  Кукурудза - одна з найцінніших кормових культур За врожайністю зерна вона перевищує всі зернові культури Зерно використовується на продовольчі цілі (20%), технічні (15-20%) і на фуражні (60-65%) За вмістом кормових одиниць зерно кукурудзи переважає овес, ячмінь, жито Кілограм його містить 1,34 кормової одиниці, 78 г перетравного протеїну Протеїн представлений неповноцінним зеїном і глютеліном, тому згодовувати зерно слід у суміші з високо протеїновими кормами У зерні кукурудзи 65-70% вуглеводів, 9-12% білка, 4-8 рослинної олії (у зародку до 40%) і лише близько 2% клітковини Містяться вітаміни
 • Тип: Контрольная работа

  Вирус инфекционного бронхита кур

  Болезнь, вызываемая типичным видом вируса рода Coronavirus, называется инфекционным бронхитом кур Возбудителем является вирус Avian Infectious Bronchitis Coronavirus, который относится к семейству Коронавирусов (Coronaviridae), роду Коронавирус (Coronavirus) и типу Avian
 • Тип: Реферат

  Вирусный гастроэнтерит свиней

  Вирусный гастроэнтерит свиней (лат — Gastroenteritis infectiosa suum; англ — Transmissible gastroenteritis; инфекционный гастроэнтерит, трансмиссивный гастроэнтерит, болезнь Дойла и Хатчингса, ВГС) — высококонтаги-озная болезнь свиней, характеризующаяся катарально-геморрагическим гастроэнтеритом и проявляющаяся рвотой, диареей, дегидратацией организма и высокой летальностью поросят в первые 2 нед жизни
 • Тип: Реферат

  Вирусный энтерит гусей

  Вирусный энтерит гусей (лат – Enteritidis viriosa anserum; англ – Goosa Parvovirus infection; инфлюэнца гусей, вирусный миозит, чума гусей, болезнь Держи; парвовирусная болезнь гусей) – сверхостро и остро протекающая болезнь гусят, характеризующаяся угнетением, энтеритом, кровоизлияниями в слизистую оболочку кишечника и фибринозным воспалением
 • Тип: Реферат

  Вклад А. Т. Болотова в агрономическую науку

  Болотов по праву считается одним из самых энергичных тружеников русского Просвещения Этот удивительный человек, ныне полузабытый, обладал энциклопедическими знаниями и умениями Он оставил заметный след в самых разнообразных областях деятельности Это-градостроитель и администратор, родоначальник отечественной сельскохозяйственной науки, садовод, врачеватель, неутомимый переводчик и замечательный писатель, а еще поэт и художник
 • Тип: Реферат

  Вклады генотипичных и средовых факторов в матамерную изменчивость листа винограда

  Методы: морфологическое описание листа двух сортов винограда по комплексу признаков Оценка метамерной изменчивости с использованием коэффициента вариации, дисперсионный анализ, метод главных компонент
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние биологически активных веществ на продуктивность подсолнечника в условиях Благовещенского района

  Среди многих масличных культур, возделываемых в нашей стране, подсолнечник – основная На его долю приходится 75% площади посева всех масличных культур и до 80% производимого растительного масла В семенах современных сортов и гибридов подсолнечника содержится до 56% светло-желтого пищевого масла с хорошими вкусовыми качествами, до 16% белка В масле содержится до 62% биологически активной линолевой кислоты, а также витамины A, D, E, K, фосфатиды, что повышает его пищевую ценность Масло подсолнечника применяют как пищевое масло в натуральном виде и при изготовлении маргарина, майонеза, рыбных и
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние быков-производителей на экстерьер и продуктивные качества потомства

  Животноводство имеет большое народнохозяйственное значение. Оно являет собой источник обеспечения населения такими важными продуктами питания, как мясо, молоко, яйца, а также дает для промышленности шерсть, кожу, мерлушку и другое сырье.
 • Тип: Дипломная работа

  Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии

  Тема исследования рассматривает влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии, а также определение зависимости водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного от структурности почвы
 • Тип: Реферат

  Влияние генетического прогресса на методы содержания племенной птицы современных мясных пород

  В последние годы в мировом производстве бройлерного мяса наблюдалось очень быстрое развитие Увеличение продуктивности бройлеров всех промышленных кроссов в последние годы было очень значительным и не только в отношении среднесуточных привесов, но также и по конверсии корма, убойному выходу, количеству филе, жизнеспособности и крепости ног Однако тенденции улучшения воспроизводительных качеств родителей бройлеров не были столь же очевидными и постоянными
 • Тип: Дипломная работа

  Влияние глауконита на продуктивные качества гусят-бройлеров

  Актуальность темы выпускной квалификационной работы Птицеводство является одной из отраслей народного хозяйства, которое первое перешло на промышленную основу Интенсивный путь развития отрасли позволил во многом решить проблему обеспечения населения страны яйцом и значительно увеличить производство мяса птицы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 166