Работы в категории Ботаника и сельское хоз-во, страница 160, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Ботаника и сельское хоз-во • Тип: Реферат

  Чума плотоядных

  Чума плотоядных (лат — Pestis carnivorum; англ — Canine distemper; чума собак, болезнь Карре) — высококонтагиозная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, воспалением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, кожной экзантемой и поражением центральной нервной системы
 • Тип: Курсовая работа

  Швицкая порода крупного рогатого скота

  Обеспечение населения страны молочными и мясными продуктами в достаточном количестве и высокого качества является основной задачей производителей и переработчиков молока и мяса на ближайшую перспективу
 • Тип: Реферат

  Шелест лісових дерев

  Вона виникла на планеті 150 млн років тому За цей період зміню­валось обличчя Землі: наступали і відступали льодовики, з'являлись на світ і зникали різні види рослин і тварин, а їх сучасниця сосна по­долала часові перешкоди і дожила до наших днів
 • Тип: Реферат

  Шкідники кормів і заходи боротьби з ними

  Шкідники сільськогосподарських кормових рослин - тварини, які пошкоджують рослини або викликають їх загибель Розмір шкоди, викликаної шкідниками і хворобами рослин, великий: за даними Організації з продовольства і сільського господарства (ФАО) ООН, світові втрати щорічно складають приблизно 20-25% потенційного світового врожаю кормових культур Серед хребетних тварин шкідників багато в класі ссавців, особливо в загоні гризунів З безхребетних тварин с - Х рослини пошкоджують деякі види черевоногих молюсків, й значну кількість круглих черв'яків з класу нематод Найбільш різноманітні і численні ви
 • Тип: Реферат

  Шлунково-кишкові захворювання кролів. Поїдання плодів. Хвороби органів дихання у кролів

  Шлунково-кишкові захворювання здебільшого виникають внаслідок неправильної годівлі кролів, згодовування їм недоброякісних або невідповідних їхньому віку кормів, різкої зміни їх Найчастіше ці захворювання спостерігають у молодняка, особливо незабаром після його відлучення
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи вдосконалення лісовідновлення і лісорозведення в ДП "Білоцерківське лісове господарство" на засадах екологічно орієнтованого лісівництва

  Підвищення продуктивності лісових насаджень – основна проблема, якою займаються лісівники упродовж останніх десятиліть Особливо гостро це питання стоїть в малолісних районах де ліс має дуже важливе значення В густо населених районах лісові насадження забезпечують народне господарство не тільки деревиною, харчовими продуктами і лікарською сировиною, але і виконує водорегулюючу, ґрунтозахисну і санітарно-гігієнічну функцію Враховуючи багатофункціональне значення лісів, появляється необхідність формування високопродуктивних, біологічно стійких насаджень, які дозволять отримати максимум прибутку
 • Тип: Контрольная работа

  Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

  Загальновідомо, що зростання виробництва і споживання енергії нерозривно зв'язане з прогресом людського суспіль­ства, яке на протязі всієї своєї історії, а особливо протя­гом останнього століття, по­стійно веде боротьбу за збіль­шення свого енергетичного ба­гатства
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи підвищення ефективності роботи малогабаритних кормодробарок

  Магістерська робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків Робота викладена на 77 сторінках і містить 22 рисунки, 15 таблиць, 9 додатків Бібліографічний список налічує 57 назв
 • Тип: Реферат

  Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

  В цій роботі, на підставі вивчення навчальних посібників, документів та статей, наукової літератури та Лісового кодексу України розглянуто основні шляхи покращення використання лісових ресурсів України
 • Тип: Реферат

  Шпоры по ботанике. Водоросли

  1 микобионты в основном сумчатые грибы, также часть базидиомицеты для гиф характерен верхушечный рост гифы, переплетаясь, образуют плектенхиму (ложную ткань) имеются также жировые гифы гифы септированные ищущие, охватывающие, двигающие гифы фикобионты у большинства зеленые водоросли (роды требуксия, палмелла, кладофора и др размн делением и автоспорами), также с-з водоросли (носток, анабена, глеокапса, хроококкус, стигонема гормогонии и споры не образуются), желтозеленые водоросли – гетерококкус размножение: вегетативное с помощью участков слоевища, а также соредий (кл водоросли, оплетенные г
 • Тип: Реферат

  Шпоры по ботанике. Грибы

  -Вегетативное тело большинства грибов представляет собой мицелий, состоящий из ветвящихся нитей — гифов, может подниматься над субстратом (поверхностный и воздушный мицелий) -Различают неклеточный, или ценоцитический мицелий, лишенный перегородок и представляющий как бы одну гигантскую клетку с большим числом ядер и клеточный, или септированный мицелий, разделенный перегородками — септами на отдельные клетки, содержащие от одного до многих ядер Для представителей классов хитридиомицетов, оомицетов, гифохитриомицетов и зигомицетов, условно называемых низшими грибами, характерен неклеточный миц
 • Тип: Реферат

  Эймериоз кур

  Эймериозы - группа болезней сельскохозяйственных животных, преимущественно молодняка, распространенных повсеместно, которые протекают часто в виде опустошительных эпизоотий и причиняют (в случае отсутствия мер профилактики и несвоевременного лечения) значительный экономический ущерб, обусловленный высокой смертностью или снижением и потерей продуктивности животных
 • Тип: Реферат

  Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

  Человек в сельскохозяйственной деятельности, используя земельные, водные, растительные, животные и энергетические ресурсы, обеспечивает себя в первую очередь пищей, оказывает на природу большее воздейст­вие, чем в любой другой деятельности
 • Тип: Реферат

  Экологические проблемы сельскохозяйственного производства

  Никакая другая отрасль общественного производства не связана так с использованием природных ресурсов, как сельское хозяйство Ведь труд земледельца и животновода - эго по существу использование природы, окружающей нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека Сельское хозяйство необходимо рассматривать как огромный, постоянно действующий механизм охраны, культивирования живых природных богатств, и подходить к нему следует еще под одним углом зрения - охраны окружающей среды Поэтому в условиях аграрного производства использование природных ресурсов и, прежде всего, земли должн
 • Тип: Контрольная работа

  Экологические факторы деятельности человека в сельской местности

  Человек в сельскохозяйственной деятельности, используя земельные, водные, растительные, животные и энергетические ресурсы, обеспечивает себя в первую очередь пищей, оказывая на природу большее воздействие, чем в любой другой деятельности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166