Работы в категории - Этика • Тип: Реферат

  Готичне розуміння краси

  Готичний храм, зберігає ту саму базилікальную форму, що й у романський період, має нову конструкцію зводу, основою якого є каркасна система з нервюрами Нервюри сходяться в пучки на опорних стовпах, на яких концентрується все навантаження перекриттів Новий звід неминуче викликав зміну інтер'єра Його особливостями стали грандіозна висота, порівняно невелика товщина стовпів, витиснення, по суті, стіни з величезними прорізами вікон, що у результаті викликало появу вітражів В екстер'єрі панують вертикальні тяги, гладка поверхня стін закрита кам'яним мереживом, тому що скульптура спочатку укривала
 • Тип: Курсовая работа

  Гуманизм в итальянском Возрождении

  Проблема человека не теряла своей значимости на протяжении всей истории цивилизации В любую эпоху человек пытался понять собственную природу, свое предназначение в этом мире, взаимоотношения со всем, что его окружало Особенно актуальной эта проблема становилась в периоды, когда под воздействием изменяющихся условий жизни на смену одной эпохе, приходила другая
 • Тип: Реферат

  Ділові прийоми та переговори

  Сформовані норми моральності є результатом тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, тому що не можна існувати не поважаючи один одного, не накладаючи на себе визначених обмежень
 • Тип: Контрольная работа

  Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

  Прийоми влаштовуються у зв’язку із завершенням якої-небудь видатної події, на національні свята, релігійні та професійні спілкування, ювілейні дати, проведення важливих заходів: виставки, конференції, симпозіуми, випуск ювілейного видання чи моделі, отримання великого виграшу, в честь прибулої на фірму іноземної делегації чи високого гостя, а також в іншому запланованому порядку
 • Тип: Реферат

  Ділове спілкування

  Самий масовий вид спілкування людей у соціумі (суспільстві) - ділове спілкування Без нього важко обійтися в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин Уміння успішно вести ділові переговори, грамотно й правильно скласти діловий папір і багато чого іншого в цей час стало невід'ємною частиною професійної культури людини: менеджера, керівника будь-якого рівня, референта, службовця Для досягнення високої результативності практично в будь-якому виді комерційної діяльності необхідно володіти певним набором відомостей, знань, подань про правила, форми й методи
 • Тип: Реферат

  Діловий етикет і діловий протокол

  Норми моральності, що склалися, є результатом тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми як в суспільному, так і в сімейному житті Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні і сімейні відносини, оскільки люди не можуть існувати, не зважаючи один на одного, не накладаючи на себе певних обмежень І тут дуже важлива роль додається етикету
 • Тип: Реферат

  Деловая переписка (3)

  Деятельность делового человека невозможно представить без работы с документами Подсчитано, что на составление служебных документов и работу с ними у некоторых категорий работников аппарата управления тратится от 30 до 70% рабочего времени
 • Тип: Реферат

  Деловая этика.

  ие принципы: "Прибыль лю- бой ценой", "Деньги не пахнут", "В коммерции все дозволено", "Hе обманешь - не продашь" А что было раньше? Вошли в ле- генду деловые этические нормы российского купечества, когда миллионные сделки заключались лишь кивком головы, купеч
 • Тип: Реферат

  Деловое общение (5)

  Для диагностики личности, ее интеллекта, межличностных отношении в коллективе, в семье широко используются популярные психодиагностические методики, прошедшие массовую апробацию и доказавшие свою практическую ценность В любой рабочей группе важно уметь оценить склонности и интересы партнеров по общению, их личностные особенности, наконец, степень их соответствия той социальной роли, на которую они претендуют
 • Тип: Реферат

  Деловое общение (6)

  Перед началом переговоров очень важно для их успешного исхода создать благоприятный психологический климат Прежде всего, необходимо заинтересовать партнера своим предложением Нужно так повести разговор, чтобы ваш партнер сам высказал то, что вы бы хотели услышать от него Для этого надо встать на его точку зрения и попробовать увидеть вещи под его углом зрения Существует несколько эффективных приемов, разработанных крупным специалистом в области человеческого общения Д Карнеги, которые позволяют в самом начале деловой беседы быстро расположить к себе вашего партнера и при необходимости безболе
 • Тип: Курсовая работа

  Деловое общение (7)

  Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выражены наши представления о добре
 • Тип: Курсовая работа

  Деловое общение (8)

  Деловое общение это очень актуальная и распространенная тема на сегодняшний день Люди, которые занимаются бизнесом им деловое общение очень необходимо Так как умение вести переговоры с деловыми людьми, уметь правильно подбирать слова, принимать правильные и стандартные решения это является их главной задачей, от этого зависит карьера делового человека в будущем Потому как бизнес это профессиональная деятельность в сфере которой люди устанавливают друг с другом контакт, обмениваются важной информацией для того чтобы в дальнейшем строить планы и добиваться намеченной цели Также деловое общение
 • Тип: Реферат

  Деловое общение с англичанами

  Основной чертой этикета является его универсальность, то есть этикет – это общеизвестные и общепринятые нормы поведения, правила вежливости, которые касаются абсолютно всех сфер жизни человека, от общения в семейном кругу до дипломатических переговоров государственного и международного уровня Но порой бывает так, что и хорошо воспитанный человек попадает в затруднительное положение Чаще всего это происходит именно тогда, когда необходимо показать знание правил международного этикета – это, пожалуй, одна из наиболее сложных сфер человеческого взаимодействия Общение представителей разных стран,
 • Тип: Реферат

  Деловое общение: спор

  Сейчас, в наше бурное, конфликтное время без умения постоять за себя, выйти победителем из конфликтной ситуации, спора человеку просто невозможно выстоять, выжить в этом мире В последние годы стало очевидно, что каждый, кто стремится не только выжить, но и преуспеть в этом мире, должен и в теории, и на практике постичь такую нелегкую, но нужную науку – конфликтологию
 • Тип: Реферат

  Деловой разговор и публичное выступление

  Индивидуальная манера говорить свидетельствует, прежде всего, о наличии у бизнесмена следующих двух качеств, характеризующих его как личность Первое из них — это степень его самоутвержденности, т е насколько уверенно он себя чувствует, насколько сильно развито в нем чувство собственной правоты Второе, наоборот, — степень его неуверенности в себе Критериями оценки служат здесь определенные выражения, а также частота их повторения Так, слова, служащие для выражения некоей неопределенности («в известной степени», «как-нибудь», «я бы сказал», «вообще» и т п ), выдают неуверенность Речь уверенного