Работы в категории Экология, страница 43, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Реферат

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Соціальна екологія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7 070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

  Смутно, правда? А у відношенні до нашого будинку, до території України, де живемо ми й наше близькі, таке висловлення особливо близько Можна вирішувати самі різні проблеми, можна будувати грандіозні плани, але загрозливий факт залишається фактом - навколишнє середовище Землі, материка, території, на якій ми з вами проживаємо перебуває на грані здійснення необоротних і на жаль негативних змін умов існування Людина, що сам спочатку пристосовувалася до умов життя на планеті, поступово змусив її підбудовуватися під нього Але платить за такі вільності дуже високу ціну - ціну свого здоров'я й життя
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія як наука

  Екологічна ніша — область багатовимірного простору (гіпер-простір) базових, ортогональних змінних, що в сукупності відображають ресурси та умови середовища, відповідна стійкому існуванню виду, популяції, організму
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

  Вперше термін "екологія" був запропонований німецьким біологом Е Геккелем у 1866 р У дослівному перекладі (oikos - з грецької означає дім) екологія - це наука про "дім", тобто про природу, що оточує нас Вона вивчає умови існування живих організмів, їхній взаємозв'язок та їхню взаємодію з довкіллям Але наприкінці XX ст зміст екології став дещо ширшим, та її місце в системі наук значно змінилося Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона трансформувалася і стала наукою про структуру та функцію природи в цілому, наукою про біосферу, наукою, що вивчає місце
 • Тип: Реферат

  Екологична катастрофа

  Живеем във време на изключителен напредък в областта на науката и техниката Благодарение на натрупаните знания и творчеството си човекът е достигнал небивало могъщество Но това могъщество се гради единствено на съвременните му постижения, без които човекът е безпомощен А за съжаление тези постижения, служейки му, го изменят драматично, моделират го по свой образ и подобие и го заплашват с пълно унищожение Проникването в извънземните пространства, снабдяването с енергия на милионни градове само чрез нищожно количество уран, изкуствените заместители на човешки органи - това са само някои от хил
 • Тип: Дипломная работа

  Еколого-біологічні дослідження місцевості

  Найважливішим засобом екологічної освіти є організація різноманітних видів діяльності школярів безпосередньо в природному середовищі, в світі природи Дане положення вимагає створення «учбового кабінету в природі»
 • Тип: Учебное пособие

  Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

  Збільшення чисельності населення відбувається в різних регіонах Землі з різною швидкістю Левова частка при цьому припадає на країни з сільськогосподарським, традиційним типом розвитку До проблем народонаселення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію в країнах, що розвиваються стихійну внутрішню та зовнішню міграцію, яка ускладнює політичні відносини між країнами У сучасному світі спостерігається ціла низка „ парадоксів відсталості „для країн, що розвиваються :
 • Тип: Дипломная работа

  Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

  Наша епоха увійде в історію цивілізації не лише як ера великих досягнень людства, бурхливого розвитку науки, техніки й технологій, освоєння Космосу, а й, на жаль, як доба глобальної екологічної кризи, її спричинили: демографічний вибух, прогресуюче забруднення атмосфери, гідросфери й верхнього шару літосфери, величезні нагромадження відходів людської діяльності за одночасного виснаження практично всіх видів природних ресурсів Деградація природних систем життєзабезпечення стає дедалі ймовірнішою, а наростання руйнівних процесів у першооснові існування – біосфері – очевидним
 • Тип: Дипломная работа

  Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

  Водні запаси на Землі величезні, вони утворять гідросферу - одну з потужних сфер нашої планети. Гідросфера - найважливіший елемент біосфери. Вона поєднує всі води земної кулі, включаючи океани, моря й поверхневі води суши.
 • Тип: Курсовая работа

  Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

  Водні запаси на Землі величезні, вони утворять гідросферу - одну з потужних сфер нашої планети Гідросфера - найважливіший елемент біосфери Вона поєднує всі води земної кулі, включаючи океани, моря й поверхневі води суши У більше широкому змісті до гідросфери відносять підземні води, лід і сніг Арктики й Антарктиди, а також атмосферну воду й воду, що втримується в живих організмах
 • Тип: Курсовая работа

  Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

  Об'єкт дослідження – еколого-економічна ситуація підприємства СП «Шахта ім В І Леніна», вплив його діяльності на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, оцінка природоохоронної діяльності підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Еколого-ландшафтні особливості Кордівки (м. Чернігів)

  Актуальність Місто – це антропогенна екосистема, що являє собою концентроване розміщення промислових і побутових споруд, та населення, яке знаходиться на його території На відміну від сільських населених пунктів жителі міст зайняті трудовою діяльністю переважно у сфері промисловості, управління або культури Для міст характерна чисельність населення не менше 5–10 тисяч і багатоповерхова забудова Ємність міського середовища залежить від інфраструктури міста і розвитку транспортних мереж
 • Тип: Реферат

  Еколого-соціальній моніторинг

  Актуальність теми Високий рівень забруднення об'єктів довкілля в Україні призводить до деградації екосистем, підвищення рівня захворюваності населення та погіршення демографічних показників Ці проблеми особливо актуальні для техногенно-навантажених регіонів України, у тому числі Дніпропетровської області, яка є однією з найбільших індустріально-розвинених, з високим рівнем урбанізації На території області створена потужна енергетична база, яка стала основою розвитку гірничо-металургійного комплексу
 • Тип: Контрольная работа

  Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

  Згідно ст 17 Закону України «Про тваринний світ» від 13 12 2001 №2894-ІІІ «Спеціальне використання об’єктів тваринного світу» до спеціального використання об’єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища
 • Тип: Реферат

  Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

  Охорона навколишнього природного середовища пов’язана з розробленням і здійсненням комплексу екологічно спрямованих заходів, що запобігають або знижують негативний вплив антропогенної діяльності на природу Природоохоронні заходи розглядаються у вузькому і широкому значенні
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 136