Работы в категории Экология, страница 42, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Курсовая работа

  Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

  20-е століття характеризується інтенсивним розвитком промисловості, транспорту, енергетики, індустріалізацією сільського господарства Все це призвело до того, що антропогенний вплив на навколишнє середовище прийняв глобальний характер
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

  У третє тисячоліття людина має увійти з новою філософією життя, згідно з якою вона є часткою єдиної людської сім’ї, планетарного братства з високою екологічною культурою, в основі якої лежать знання і дотримання законів розвитку біосфери Ми маємо усвідомити, що цивілізація виникла в біосфері, є її частиною і ізольовано існувати не зможе Подальший розвиток можливий лише як результат етико-культурного оновлення людства, формування нової моралі й системи цінностей Необхідні радикальні зрушення у ставленні людини до природи і до захисту своїх нащадків від наслідків власної діяльності Екологічна к
 • Тип: Реферат

  Екологічний стан Миколаївщини

  Миколаївська область як самостійна адміністративна одиниця була сформована 1 101937 р До цього землі Миколаївщини входили до складу Новоросійського краю, Одеської, Херсонської губерній Сьогодні територія області дорівнює 24,6 тис км кв , тобто 4% площі України
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

  В умовах науково-технічного прогресу, коли діяльність людини набула справді планетарних масштабів, проблема раціонального використання природних ресурсів, їх відтворення і охорони стає однією з найактуальніших проблем сучасності
 • Тип: Реферат

  Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

  Реструктуризація економіки країни на основі ринкових її до ринкових відносин неминуче призводить до відповідних структурних змін у сфері природокористування Особливої ваги при цьому отримають дослідження, що спрямовані на ринкові механізми стимулювання усіх видів раціонального природокористування, ресурсозбереження і природоохоронної діяльності Сучасна маркетингова діяльність набула рис універсальності і здійснює значний вплив на теоретичні засади та практичні підходи до оптимізації та ефективного управління природокористуванням
 • Тип: Реферат

  Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва

  На мій запит у пошуковому ресурсі мережі Internet про якість сучасних ліків в Україні з'явилося майже 80 тисяч невтішних посилань від "Усі хвороби від ліків"(газета "День") до "З вересня 2008 року в Україні не перевіряють якість ліків" Ми не знаємо, що насправді вживаємо під назвою "Аспірин" чи "Вітамін С", як виробництво тих чи інших ліків контролюється та які санітарно-гігієнічні норми при цьому мають виконуватись А справді, що таке якісні, екологічно чисті ліки? Які екологічні вимоги накладаються на їх виробництво? Намагаємося розглянути це
 • Тип: Реферат

  Екологія

  У наш час захист навколишнього середовища висувається на перший план Наслідки недостатньої уваги до проблеми можуть бути катастрофічними Мова йде не тільки про добробут людства, а про його виживання Особливо тривожно ті, що деградація природного середовища може виявитися необоротною
 • Тип: Реферат

  Екологія в житті людини

  В сучасних умовах існування людство зіткнулося з величезною проблемою - екологічною Проблема екологічної катастрофи вже не просто не приваблива перспектива, а реальна загроза, що повисла над усім живим на Планеті
 • Тип: Реферат

  Екологія й економіка

  Найбільш загальний філософський зміст, що відповідає сучасному широкому розумінню екології як області знань, складається в розгляді й розкритті закономірностей розвитку якесь сукупності організмів, предметів, компонентів співтовариств і співтовариств у взаємодіях у системах біогеоценозів, нообиогеоценозов, біосфері з погляду суб'єкта або об'єкта (як правило, живого або за участю живого), прийнятого за центральний у цій системі Розглянутим об'єктом може бути й промислове підприємство, галузь народного господарства або людська діяльність у цілому на Землі
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія кровосмоктучих комарів

  Екологія, що виникла в надрах біології в епоху перемоги дарвінізму і розвитку історичного підходу до аналізу життєвих явищ, швидко завоювала широке визнання і стала впливати на інші біологічні науки Вивчаючи закономірності взаємин організмів з навколишнім середовищем, екологія початку впливати на систематику тварин і рослин, різні розділи морфології (цитологію, гістологію, ембріологію й ін ) фізіологію і генетику Виникають екологічна фізіологія, екологічна палеонтологія й інші нові напрямки У надрах зоології розвивається екологія тварин (з підрозділами: екологія комах, екологія риб, екологія
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія людини

  Всі процеси в біосфері взаємозалежні Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя - Homo sapiens (людина розумна) Розум виділив людину з тваринного світу і дав йому величезна могутність Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування Тепер ми усвідомили, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стана біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом призвели
 • Тип: Реферат

  Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

  Антропоекосистема - підрозділ місця існування людини, у всіх своїх частинах що володіє схожістю природних, соціально-економічних, виробничих, еколого-гігієнічних, культурно-побутових умов життєдіяльності населення, які формують світосприймання і екологічну свідомість, рівень здоров'я, демографічну поведінку, фізичну зовнішність, трудові навики, спосіб життя, обряди і звичаї, вибір релігії, професійні переваги і ін
 • Тип: Учебное пособие

  Екологія міських систем

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Екологія міських систем” студентами напряму 6 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” денної та заочної форм навчання (Частина 1) Мороз О С , Хомич Н Р , - Рівне: НУВГП, 2008р - 20 с
 • Тип: Курсовая работа

  Екологія рідких тварин України

  Так уже склалось в природі, що людина з давніх-давен використовує тварин для своїх потреб Ще первісні люди полювали на мамонтів, биків, тарпанів, оленів, бобрів та на багатьох інших представників тваринного світу М’ясо їхнє вона брала собі на їжу, з шкур шила одяг, а з кісток будувала житла та виготовляла знаряддя праці
 • Тип: Научная работа

  Екологія Сумської області

  Сумська область розташована в північно-східній частині України До її складу входять 18 адміністративних районів та 7 міст обласного підпорядкування: Суми, Шостка, Конотоп, Ромни, Охтирка, Глухів, Лебедин; 35 міських населених пунктів (15 міст та 20 селищ міського типу) та 1491 село Населення області - 1235,1 тис чоловік
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 136