Работы в категории Экология, страница 40, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Курсовая работа

  Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

  Ми, молодь 21 століття, вступаємо в життя в епоху бурхливого розвитку не тільки науки й техніки, а й негативних наслідків НТР та демографічного вибуху Людству загрожує загибель в найближчі десятиліття, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не замінить стилю своєї діяльності й існування, не переоцінить життєвих цінностей
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

  Азовське море належить до внутрішніх водойм Його площа 38 840 км2, найбільша довжина 380 км і ширина 200 км, об'єм води перевищує 300 км2 Азовське море найбільш мілководне у світі, середня глибина його всього 3 м, а найбільша - 14 м Воно є також найбільш продуктивним морем планети З кожного гектара водного дзеркала Азовського моря добувалося риби в 6 разів більше, ніж у Каспії, у 8 разів більше, ніж на Балтиці, і у 25 разів більше, ніж у Чорному морі
 • Тип: Контрольная работа

  Екологічні проблеми енергетики

  Енергетика - найважливіший фактор у процесі перетворення природи людиною Виробництво енергії, її транспортування і споживання набули глобального характеру Створений людством енергетичний потенціал забезпечує сучасні технології освоєння навколишнього космічного простору
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

  Екологічна небезпечність відходів перетворила їх на небезпечний фактор забруднення навколишнього середовища Відходами називають залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, які утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), які втратили свої споживчі властивості Відходи бувають твердими, рідкими та газоподібними Також розрізняють відходи: комунальні (побутові), виробничого споживання, промислові, сільськогосподарські та будівельні У цілому відходи є неоднорідними за хімічним складом, складними багатокомпонентними сумішами речовин, які
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічні проблеми міст України

  Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації Вони вирішальне зумовлені двома факторами — «демографічним вибухом» другої половини XX ст та науково-технічною революцією в усіх сферах
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

  Високі темпи концентрації промисловості, поява дуже складних видів техніки, транспорту, комунікацій і поліпшення внаслідок цього економічного становища людини прискорило зростання кількості міст і населення
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми народонаселення

  Сучасні процеси, пов'язані зі збільшенням інтенсивності впливи людини на природне середовище, ріст різноманіття форм її перетворення не тільки ставлять на порядок денний дослідження необхідних гармонічних зв'язків усередині системи "суспільство - природа", але висувають як найбільш актуальну проблему збереження природного миру Невиправданий, зайвий оптимізм, з яким не тільки практики, але й теоретики підходять до формуванню середовища перебування людини без обліку всієї її складності, приводить до невідомого раніше корінним змінамам природи, що негативно позначається як на її ціннос
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

  До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаю­ться кожного жителя планети й від яких залежить май­бутнє людства, слід віднести проблеми екологічні Викли­кані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим став­ленням людини до природи, вони виникли не сьогодні й не вчора Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тис років тому вавілонський цар Хаммурапі, а пізні­ше — китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав'яного покриву степів, вод­них джерел Українська козацька старшина, незважаючи на надзвичайн
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

  На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи В умовах науково-тех­нічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалеж­ності матеріального виробництва і природи Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включенням у господар­ський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище
 • Тип: Контрольная работа

  Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

  Основне завдання сільського господарства полягає в одержанні високоякісної екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва Вивченням екологічних основ ведення сільського господарства займається агроекологія Агроекологія на основі комплексного системного підходу визначає шляхи переходу агросистем на основу сталого розвитку Це означає, що стабільне отримання достатньої кількості високоякісної конкурентоспроможної продукції повинно вестися за рахунок обмеження витрат антропогенної енергії, поновлення природних ресурсів, формування стійких агроекосистем і мінімального забруднення навколиш
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми Світового океану

  Майже 3 / 4 поверхні нашої планети займають океани Вода - дорогоцінна рідина, дар природи нашої планеті У такій кількості, як на Землі, її немає ніде в Сонячній системі Вода - це основа всіх життєвих процесів, єдине джерело кисню в головному рушійному процесі на Землі - фотосинтезі
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми Чорного моря

  Величезна маса вод Світового океану формує клімат планети, служить джерелом атмосферних опадів Більше половини кисню надходить в атмосферу з океану, і він же регулює зміст вуглекислоти в атмосфері, тому що здатно поглинати її надлишок, у Світовому океані щорічно виловлюється 85 млн т риби
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

  Світу, в якому ми живемо, загрожує серйозна небезпека Втручання людини у тендітну рівновагу природи - розвиток техніки і промисловості - може нанести непоправну шкоду оточуючому нас прекрасному довкіллю Одначе, сьогодні існують ефективні методи боротьби проти всіх форм забруднення природи, які буде розглянуто далі Але, насамперед, пропонуємо опис того негативного впливу, що спричиняється використанням людиною теплових двигунів
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічна адаптація флори і фауни пустель

  Мета роботи: розкрити особливості екологічних адаптацій флори і фауни пустель світу; охарактеризувати видове різноманіття, екологічні групи флористичних і фауністичних комплексів і взаємозв’язок між ними
 • Тип: Реферат

  Екологічна безпека

  Природне середовище - це місце життєдіяльності людини, джерело його існування У своїй діяльності людина використовує природні багатства - від кисню і води до надр землі і лікарських рослин При цьому вона неминуче впливає на природу До того ж вплив людини не повинно порушувати законів природи, оскільки науково необгрунтоване втручання в життя природи призводить до катастрофічних наслідків
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 136