Работы в категории Экология, страница 19, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Экология • Тип: Лабораторная работа

  Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

  Розрахункова робота "Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викидів" виконується студентом при вивченні курсу"Основи екології" з метою:
 • Тип: Реферат

  Викиди АЕС - основне забруднення середовища

  Актуальність Забруднення навколишнього середовища - небажана зміна її властивостей в результаті антропогенного надходження різних речовин і з'єднань Воно призводить або може призвести в майбутньому до шкідливого впливу на літосферу, гідросферу, атмосферу, на рослинний і тваринний світ, на будівлі, конструкції, матеріали, на саму людину Воно пригнічує здатність природи до самовідновлення своїх властивостей
 • Тип: Реферат

  Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

  Для оцінки негативного впливу агрохімікатів на агроекосистему сучасний рівень досліджень передбачає широке застосування методів біотестування, тобто використання відповідної реакції організму на вплив факторів середовища Цей підхід до оцінки екологічного стану агроекосистеми є найоб'єктивнішим Він базується на тому, що реалізація процесів, які відбуваються в організмі, зумовлена специфікою як організму, так і навколишнього середовища Організм залежить від середовища передусім через характер його ресурсів і факторів, які впливають на метаболізм У свою чергу, про стан середовища можна судити за
 • Тип: Курсовая работа

  Використання безвідхідних технологій в промисловості

  Необхідність охорони навколишнього середовища приводить до істотних змін у загальних підходах до забезпечення екологічної ефективності виробництв Під екологічною ефективністю розуміють мінімізацію впливу на навколишнє середовище при заданих продуктивності і якості продукції, що випускається, відповідним виробництвом Замість мір тимчасового характеру, спрямованих на боротьбу з наслідками забруднень, тепер усі частіше на стадії проектування і будівництва підприємств уживають заходів довгострокового характеру, в основі яких закладений принцип: не боротьба з наслідками забруднень, а ліквідація пр
 • Тип: Курсовая работа

  Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології

  Температура, як параметр теплового процесу, не піддається безпосередньому вимірюванню Одночасно вона є функцією стану речовини i зв'язана з внутрішньою енергією тіл, а через енергію зв'язана i з іншими властивостями Отже, зі зміною температури змінюється багато інших фізичних властивостей тіл, які i використовуються при побудові перетворювачів температури [1]
 • Тип: Реферат

  Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

  Ліміти використання лісових ресурсів державного значення (ліміт лісосічного фонду та ліміт заготівлі живиці) щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України за матеріалами, які надаються Мінекономіки Держлісгоспом, узгодженими з Мінекоресурсів та обласними державними адміністраціями по областях і по міністерствах і відомствах
 • Тип: Реферат

  Виникнення та сутність екологічного маркетингу

  Останніми роками Україна і планета в цілому ввійшли в затяжну та глибоку екологічну кризу Подальше поглиблення цієї кризи змушує шукати такі шляхи розвитку економік, які б ураховували їх екологічну складову і ставили її в ряд основних пріоритетів
 • Тип: Реферат

  Виноградники в Крыму

  За многие тысячелетия человечество накопило большой опыт разведения винограда Сейчас в мире насчитывается более 8000 сортов Одним из излюбленных сюжетов художников, особенно классической школы, несомненно являются натюрморты и картины, в которых присутствуют грозди спелого винограда Они позволяют художнику выигрышно показать игру света и красок на сочных кистях винограда
 • Тип: Курсовая работа

  Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

  Актуальність дослідження Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням природних ресурсів нашої планети, з споживанням різних видів енергії в все зростаючих масштабах Усі здобутки сучасної цивілізації - величезна різноманітність товарів, різний за швидкістю і комфортом транспорт, космічні польоти і т д - можливі завдяки тій величезній кількості штучної енергії, яку виробляє людство
 • Тип: Реферат

  Виснаження та деградація ґрунтових ресурсів

  Земельний фактор, як і повітря, вода, біосфера, сонячна енергія, є найважливішою складовою навколишнього природного середовища Земна твердінь (суходіл) виконує значну кількість необхідних і незамінних функцій Перш за все, земля є місцем розселення і проживання людей та переважної більшості видів рослинного і тваринного світу, інших живих організмів Вона створює необхідні матеріальні умови для життєдіяльності та відпочинку людини, виступає важливим, а для деяких видів діяльності (сільське і лісове господарство) і основним засобом виробництва і, одночасно, предметом праці, є фактором біологічно
 • Тип: Доклад

  Владельцы леса и экология

  Природа гравитации остается одной из центральных проблем науки Открытие истинной причины гравитации внесет в физику заметные перемены Нижеизложенная гипотеза не соответствует современным представлениям Ньютон в математической форме дал законы тяготения и сил инерции Эйнштейн сделал следующий шаг - представил гравитацию в виде искривления пустого пространства около тяготеющих масс, а инерцию как эквивалент гравитации У Ньютона ускорение абсолютно в смысле окружающего пространства, относительно которого определяется ускорение В вопросе об абсолютном или относительном характере ускорения, Эйнште
 • Тип: Реферат

  Влияние автотранспорта на окружающую среду г. Сочи

  Российская академия наук государственный комитет российской федерации по охране окружающей среды федеральный академический экологический университет Северо - Кавказский экологический колледж
 • Тип: Реферат

  Влияние автотранспорта на экологию города

  Природа – целостная система с множеством сбалансированных связей Нарушение этих связей приводит к изменению установившихся в природе круговоротов веществ и энергии Современным обществом в производство и потребление вовлекается такое количество вещества и энергии, которое в сотни раз превосходит биологические потребности человека, что и является основной причиной современного экологического кризиса (высокий уровень и быстрое нарастание антропогенной нагрузки на окружающую природную среду)
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние атмосферных загрязнений автомототранспортом на растения березы бородавчатой

  Исследование выполнялась в 2005-2007 году в условиях города В работе дан анализ влияния окружающей среды и подтверждены литературные данные об отрицательном воздействии автомототранспорта на рост и развитие на растения
 • Тип: Реферат

  Влияние атмосферных загрязнителей на растения

  Развитие растений тесно связано с условиями окружающей среды Температуры, характерные для данного района, количество осадков, характер почв, биотические параметры и даже состояние атмосферы – все эти условия, взаимодействуя между собой, определяют характер ландшафта и виды растений являющихся его частью Если окружающие условия изменяются, то изменяется и растительный мир Изменения способна вызвать даже разница в количестве осадков, выпадающих в разные годы Если изменение условий очень значительны, то растения, обладающие большой чувствительностью к таким изменениям, испытывают стресс и, в кон
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 136