Работы в категории Физкультура и спорт, страница 62, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физкультура и спорт • Тип: Дипломная работа

  Методика аутогенного тренування при підготовці єдиноборців 14-15 років з рукопашного бою

  Спорт надзвичайно різноманітний як за формою, так і за змістом Це проявляється у багатьох його видах, різноманітності змістовних і процесуальних проявів спортивної діяльності, обумовлених специфічними особливостями змагальних вправ і умовами спортивного змагання
 • Тип: Дипломная работа

  Методика аутогенной тренировки в соревновательный период у стрелков высокой квалификации по пулевой стрельбе

  Одним из важнейших условий в формировании стрелковых умений и навыков является психологическая подготовка В ней большое внимание уделяется воспитанию способностей к преднамеренной регуляции эмоциональных состояний, в том числе и в соревновательный период
 • Тип: Статья

  Методика балльной оценки уровня игровой подготовленности спортсменов в пляжном волейболе

  Балльная оценка уровня игровой подготовленности спортсменов в пляжном волейболе позволяет сравнивать представителей своеобразных стилей и способов ведения состязаний из разных регионов, стран, континентов
 • Тип: Реферат

  Методика бега на средние дистанции

  За последнее двадцатилетие наука о спорте, в том числе и теория и методика бега, начала развиваться быстрыми темпами Если раньше она в основном занимала объяснительную функцию и мало помогала практике, то в настоящее время ее роль существенно изменилась Спортивные соревнования – это уже не просто индивидуальные поединки и не только соревнование команд, это прежде всего демонстрация силы и умения спортсмена, высокого тактического мышления преподавателя-тренера
 • Тип: Реферат

  Методика виконання силових вправ, тренування гнучкості

  - пасивну, характеризується максимальною величиною амплітуди рухів, що досягається при дії зовнішніх сил (наприклад, за допомогою партнера і т п ) пасивних вправах на гнучкість досягається більша, ніж в активних вправах, амплітуда рухів Різницю між показниками активної і пасивної гнучкості називають "резервною розтяжністю", або "запасом гнучкості" Розрізняють також загальну і спеціальну гнучкість Загальна гнучкість - це рухливість у всіх суглобах, яка дозволяє виконувати різноманітні рухи з великою амплітудою Спеціальна гнучкість - гранична рухливість в окремих суглобах Сп
 • Тип: Курсовая работа

  Методика виховання гнучкості у школярів

  Гнучкість - це одне з п'яти основних фізичних якостей людини Вона характеризується ступенем рухливості ланок опорно-рухового апарата й здатністю виконувати руху з великою амплітудою Це фізична якість необхідно розвивати із самого раннього дитинства й систематично
 • Тип: Курсовая работа

  Методика воспитания скоростных способностей спортсмена-ориентировщика

  Актуальность исследования. В последние годы резко возрос интерес специалистов в области спортивного ориентирования к вопросам подготовки спортивного резерва.
 • Тип: Курсовая работа

  Методика воспитания скоростных способностей у спортсменов-ориентировщиков 14-15 лет

  Актуальность исследования В последние годы резко возрос интерес специалистов в области спортивного ориентирования к вопросам подготовки спортивного резерва Ведущие тренеры приходят к убеждению, что одним из основных направлений оптимизации управления тренировкой юных ориентировщиков является изучение структуры соревновательной деятельности и специальной подготовленности с позиций системного подхода Процесс многолетней подготовки спортивного резерва подчинен общим закономерностям обучения и воспитания, на него также распространяются и основные принципы тренировки: всесторонности, постепенности
 • Тип: Курсовая работа

  Методика индивидуализированных тренировочных нагрузок при подготовке бегунов на средние дистанции

  Актуальность: Современное состояние мирового уровня и развития бега на средние дистанции характеризуется все возрастающим уровнем спортивных результатов, более ранней спортивной специализацией будущих бегунов, совершенствованием всех форм и методики их многолетней подготовки
 • Тип: Контрольная работа

  Методика навчання техніки естафетного бігу

  Естафетний біг є командним видом легкої атлетики і має багато різновидів Успіх в естафеті залежить від багатьох причин, але одна з головних - вміння передавати і приймати естафетну паличку на високій швидкості в обмеженій зоні передачі Техніка бігу по дистанції в естафетах нічим не відрізняється від звичайного бігу по прямій і віражу Навчання техніці естафетного бігу доцільно починати після того, як засвоєна техніка бігу на короткі дистанції, відпрацьовано вміння виконувати високий і низький старт на повороті Навчання техніці естафетного бігу проводиться в певній послідовності, відповідно до
 • Тип: Контрольная работа

  Методика навчання техніці бар'єрного бігу

  Бар’єрний біг є одним з найбільш складних у координаційному відношенні видів легкої атлетики Складність цього бігу полягає в тому,що бігунові, крім відповідних вимог до швидкісного бігу на дистанції гладкою, необхідно чітко дотримуватися певний ритм і довжину кроків від старту до останнього бар'єру, не допускати зайвих вертикальних коливань ЗЦМ, володіти гарною координацією рухів, мати силу і спритність, гнучкість і рухливість в тазостегнових суглобах
 • Тип: Реферат

  Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

  Бег с барьерами проводится на дистанциях 110 м (муж ), 100 м (жен ) и 400 м (муж и жен ) Соревнования по барьерному бегу в закрытых помещениях включают как классические (110, 100 м ), так и укороченные (50-60 м ) дистанции
 • Тип: Реферат

  Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

  Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного развития детей Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четность и быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы Полноценное физическое развитие детей возможно лишь при комплексном использовании средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий и физических упражнений Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают спортивные упражнения, а также элементы спортивных игр Овладение всеми видами спортивных упражнений им
 • Тип: Реферат

  Методика обучения и совершенствования техники игры (гандбол)

  Перемещения изучаются в такой последовательности: бег, остановки, прыжки, повороты Все перемещения игрока начинаются из положения основной стойки Основная стойка для игры в нападении несколько напоминает позицию защитника Игрок, ожидающий мяч от своего партнера, стоит к нему лицом Нога, противоположная бросающей руке, находится впереди, на расстоянии 30–40см от другой ноги Колени слегка согнуты Туловище немного наклонено, а спина округлена Руки согнуты в локтях и направлены в сторону, откуда последует передача мяча
 • Тип: Контрольная работа

  Методика обучения метанию копья и гранаты

  Метания – это легкоатлетические упражнения, которые требуют кратковременных, но значительных усилий называемых еще «взрывными» Целью этих упражнений является перемещение снарядов на наиболее возможные расстояния Упражнения в метании помогают гармоничному развитию таких двигательных качеств как: сила, быстрота и ловкость По этой причине упражнения в метаниях гранаты включены в школьную программу, широко применяется в армейских подразделениях и входят в комплекс ГТО
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 113