Работы в категории Физкультура и спорт, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физкультура и спорт • Тип: Статья

  XXI век: диалог наук и мировоззренческих позиций в антропных технологиях деятельности

  Каждый уходящий век требует своего осмысления, подведения некоторых итогов, а век грядущий - формирования идеалов, в согласии с которыми осуществлялись бы жизнь и деятельность человека Более точного по своим итоговым результатам инструментария познания социальной действительности (в том числе самопознания человека-деятеля) и прогнозирования дальнейшего развития социума, чем наука, человечество еще не изобрело и, очевидно, не изобретет Вместе с тем существует устойчивая традиция резкого противопоставления естественных и гуманитарных наук Если в естественных науках обычно проводится онтологизац
 • Тип: Реферат

  Індустрія туризму

  Галузь туризму - це складний комплекс організацій суспільного і комерційного секторів, звичайно виступаючих посередниками між публікою і туристичними продуктами Багато туристів подорожують самостійно, так що промоушн не повинен бути націлений виключно на туристичну галузь Проте існують деякі важливі переваги співпраці з туристичною галуззю:
 • Тип: Курсовая работа

  Індустрыяльны турызм ў Беларусі

  Беларусь – краіна з багатай гісторыяй эканамічнага развіцця, спосабамі вытворчасці, узнікнення і ўкаранення тэхналогій На тэрыторыі рэспублікі захаваліся шматлікія аб’екты індустрыяльнай спадчыны разнастайных часоў Большасць з іх адносяцца да перыядаў хваль індустрыялізацыі, якія адбываліся ў 60-80-хх гг 20 ст і зрабілі рэспубліку адным з лідэраў па канцэнтрацыі прамысловых аб’ектаў сярод краін былога СССР Менавіта ў тыя часы закладаецца гісторыя асноўных галін сучаснай беларускай прамысловасці, з’яўляюцца такія прадпрыемствы як: “Беларуськалій”, Мінскі трактарны завод “МТЗ”, завод халадзільн
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційний розвиток готельних підприємств

  Проблеми інноваційного розвитку готельних підприємств є малодослідженими Значною мірою це пов'язане з тим, що довгий час і сам рекреаційно-туристський комплекс залишався на периферії наукового спостереження З початком економічних реформ протягом 90-х років з'явилася гостра потреба в системному вивченні загальних і специфічних властивостей готельного бізнесу, його організації, закономірностей розвитку й керування, його міжгалузевих і інфраструктурних взаємозв'язків На перший план висунулися проблеми пошуку інвестицій, на базі яких могло б здійснюватися розвиток готельних підприємств відповідно
 • Тип: Реферат

  Історія баскетболу і правила гри

  У сучасному житті все більше використання занять фізичними вправами направлене не на досягнення високих результатів, а на підвищення їх оздоровчого впливу на широкі маси населення Для вирішення такої глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, перш за все, спортивні ігри
 • Тип: Курсовая работа

  Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

  На рубежі століть жінки на стадіоні, одягнені в безглузді спідниці, викликали глузування Глядачам здавалося, що вони хочуть перевершити у фізичній силі чоловіків Говорили і про те, що участь жінок у великому спорті не тільки зовні нежіночна, але також створює загрозу для їх здоров'я (зокрема, ставить під сумнів дітонародження) З часу першої винятково негативної реакції відношення до жінок-спортсменок пройшло такі стадії: заперечення, терпимість, нарешті, незначне схвалення і підтримку Нині прекрасна стать проникнула в усі сфери спорту, де раніш повновладно панували чоловіка Більш того, був зр
 • Тип: Контрольная работа

  Історія спортивних споруд. Сучасні спортивні споруди для легкої атлетики

  Фізична культура і спорт своїми історичними коренями виходять з глибокої стародавності Археологічні розкопки надають відомості про примітивні будівлі для фізичних вправ Значним явищем що характеризує розвиток давньогрецької фізичної культури були Олімпійські ігри Вони проводилися регулярно через кожні 4 роки в Олімпії (776 до н е) - де почався рахунок календарним чотириліттям - Олімпіадам
 • Тип: Реферат

  Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

  Останнім часом туризм одержав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу Швидкому його розвитку сприяє розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв'язків між державами і народами світу Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширити знання по історії своєї Батьківщини й інших країн, познайомитися з визначними пам'ятками, культурою, традиціями тієї чи іншої країни
 • Тип: Реферат

  Автоспорт - виды и особенности

  Представим себе мир, в котором правят скорость, азарт, гонка за улетающими секундами и ускользающими победами, смелость и выдержка, мужество и риск на грани возможного, мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь горькие уроки на будущее Это увлекательный мир автоспорта: однажды познакомившись с ним, остаешься навсегда его верным и преданным поклонником Отечественный автоспорт сегодня переживает не самые легкие времена: лишившись государственной поддержки, попав в круговорот жестких законов рынка, этот один из самых дорогостоящих и элитарных видов спорта оказался за бортом популярности
 • Тип: Курсовая работа

  Агротуризм в системе национальной экономики и перспективы развития

  Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую часть мирового валового национального продукта Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами и в ближайшие годы станет наиболее важным ее сектором
 • Тип: Контрольная работа

  Адаптации человеческого организма к физическим нагрузкам

  Эффективность адаптации в организме человека является основой здоровья и высокопродуктивной деятельности Знание закономерностей адаптации человеческого организма к физическим нагрузкам – это основа эффективного использования физических упражнений для рациональной физической тренировки, которая направлена на сохранение и укрепление здоровья людей, повышение их работоспособности, реализации генетически запрограммированной программы долголетия
 • Тип: Реферат

  Адаптация восточноазиатской психотелесной теории личности к отечественной системе спортивных единоборств

  Несколько тысячелетий (!) в Восточной Азии существует психотелесная теория личности, практически используемая в таких областях деятельности, как духовное развитие (цигун), оздоровительные гимнастики (цзяньшэнь фа) и единоборства (цюань шу) Считается, что эту теорию личности изобрел легендарный император Китая Фу Си (2852-2737 гг до н э ) и описал ее в "Книге Перемен" ("И цзин") Для использования в армии в интересах подготовки единоборцев и рукопашников ее впервые, по китайским источникам, применил другой легендарный император Хуан-ди (2698-2356 гг до н э ) Он назвал ее &qu
 • Тип: Реферат

  Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам в условиях Севера

  « не пора ли объектом медицинских исследований сделать здорового человека и не на предмет поисков в нем начала тех или иных болезней, входящих в нозологический каталог, а на предмет выяснения не только индивидуальных, но и типологических и коллективных адаптационных способностей »
 • Тип: Реферат

  Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития

  Одной из важнейших проблем современной физиологии и медицины является исследование закономерностей процесса адаптации организма к различным условиям среды Приспособление к любой деятельности человека представляет собой сложный, многоуровневый процесс, затрагивающий различные функциональные системы организма (Л В Киселев, 1986; Ф З Меерсон, М Г Пшенникова, 1988 и др ) В физиологическом отношении адаптация к мышечной деятельности является системным ответом организма, направленным на достижение высокой тренированности и минимизацию физиологической цены за это С этих позиций адаптацию к физически
 • Тип: Реферат

  Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

  Изучение сердечного ритма у спортсменов циклических видов спорта необходимо для понимания физиологических механизмов адаптации сердца к физическим нагрузкам в условиях его гиперфункции и для правильной клинико-прогностической оценки полученных данных [2, 3, 5, 7, 8] Актуальность проблемы определяется как значительным ростом нарушений сердечного ритма у спортсменов за последние годы, так и отсутствием ясности в понимании сущности этого явления При сравнении полярных точек зрения наглядно видно, что по одним представлениям аритмия - это особенности функционирования физиологического спортивного
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 113