Работы в категории Физика, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физика • Тип: Реферат

  Екситони в напівпровідниках і наноструктурах

  Екситон ( від лат excito — збуджую), квазічастинка, яка представляє собою електронне порушення в діелектрику або напівпровіднику, що мігрує й не пов'язане з переносом електричного заряду й маси Представлення про Екситон було введено в 1931 Я І Френкелем Він пояснював відсутність фотопровідності в діелектриків при поглинанні світла тим, що поглинена енергія витрачається не на створення носіїв струму, а на утворення Екситонів У молекулярних кристалах екситон являє собою елементарне порушення електронної системи окремої молекули, яке завдяки міжмолекулярним взаємодіям поширюється у вигляді хвилі
 • Тип: Учебное пособие

  Експериментальна аерогідродинаміка та гідравліка

  Незважаючи на успіхи в розробці теоретичних методів, аерогідромеханіка, по суті, залишається наукою експериментальною В аеродинамічному експерименті широко застосовуються прийоми візуалізації потоку, які дозволяють, зробивши потік "видимим", вивчати його характерні деталі Для дослідження розподілу тиску на поверхні тіла використовується метод дренованих моделей, а для знаходження аеродинамічних характеристик тіл - метод терезів
 • Тип: Реферат

  Експлуатація та ремонт електродвигунів

  Електродвигун характеризується зазначеними на його паспорті номінальними даними, до яких належать: потужність, напруга, струм статора, кратність пускового струму, коефіцієнт потужності (cos ф), частота обертання ротора, номінальний крутний момент
 • Тип: Реферат

  Електрика і електростатика

  Фізичні принципи та закони мають загальний характер та діють у цілому Всесвіті Саме тому вивчення фізики має не тільки пізнавальне, але й практичне значення Тому метою даної роботи є не тільки вивчення англійської фізичної лексики, термінів, а й ознайомитися із рівнем та методикою викладання фізики у вищих навчальних закладах США, порівняти їх із викладанням курсу загальної фізики у нашій державі І досягти даної мети можна лише опрацювавши підручник Петера Нолана “ Основи фізики ”
 • Тип: Дипломная работа

  Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

  Метою роботи є аналіз обсягів енергоспоживання, розробка та обґрунтування заходів із енергозбереження в системах теплозабезпечення, електропостачання , холодного водопостачання та їх економічна оцінка
 • Тип: Контрольная работа

  Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

  Механізм нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на виробництво продукції закладено в основу «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», яке затверджене спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від 21 06 2000 р №47/127 [2] Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про енергозбереження» (74/94-ВР) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №786 (786–97-п) «Про порядок нормування питомих в
 • Тип: Реферат

  Енергозбереження - вимога часу

  Ми вже знаємо, що виробництво енергії, яку ми споживаємо, завдає значної шкоди рослинному і тваринному світу, довкіллю, здоров’ю людини Це змушує нас задуматись над можливостями ефективнішого використання енергії, що, безперечно, сприятиме збереженню навколишнього середовища і в той же час буде вигідно споживачу Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для майбутніх поколінь
 • Тип: Реферат

  Енергозбереження на об’єктах гірничо-металургійного комплексу

  Однією з основних проблем української економіки є висока енергоємність ВВП, що за даними Міжнародного енергетичного агентства складає 0,5 кг нафтового еквіваленту на 1 дол США Цей показник в 2,6 рази перевищує рівень енергоємності розвинених країн світу (0,21 кг на 1 дол США)
 • Тип: Реферат

  Енргоносії та їх характеристика

  Віддавна паливом були дрова, солома, деревне вугілля та ін Пізніше до них долучили викопне вугілля, природний газ, мазут, горючі сланці та ін Тепер слово "паливо" вживають і коли йдеться про речовини, які використовуються в ядерних реакторах на атомних електростанціях і в ракетних двигунах Відповідно кажуть ядерне і ракетне паливо
 • Тип: Реферат

  Естествознание

  Ученые и специалисты насчитывают более 170 определений понятия культура Это свидетельствует о универсальности данного явления человеческого общества Понятием культура обозначают и обычные явления, и сорта растений и умственные качества человека, и образ жизни, и систему положительных ценностей и так далее В таком контексте все созданное человеком есть культура
 • Тип: Реферат

  Ефект Ганна

  Дана робота містить 21 сторінку та складається з 6 розділів: вступу, рефератної частини, теоретичної сторони ефекту Ганна, практичної сторони – діодів та генераторів Ганна, висновку та списку використаної літератури Також має 14 ілюстрацій (10 рисунків: 4 ескпериментальних графіки, 3 зображення реальних діодів, 7 схематичних зображення) і 10 розрахункових формул
 • Тип: Курсовая работа

  Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

  Мета роботи - розповісти про клас нестаціонарних фізичних явищ - ефекти ехо-камера, з яких фотонна ехо-камера - одне з найбільш яскравих і таких, що володіють чудовими перспективами практичного вживання
 • Тип: Реферат

  Жан Батист Жозеф Фурье

  Первые труды Фурье относятся к алгебре Уже в лекциях 1796г он изложил теорему о числе действительных корней алгебраического уравнения, лежащих между данными граница- ми (опубл 1820) , названную его именем ;полное решение вопроса о числе действительных корней алгебраического уравнения было получено в 1829г Ж Ш Ф Штурмом В 1818г Фурье исследовал вопрос об условиях применимости разработанного И Ньютоном метода численного решения уравнений , не зная об аналогичных результатах, полученных в 1768г французским математиком Ж Р Мурайлем Итогом работ Фурье по численным методам решения уравнений являетс
 • Тип: Реферат

  Железные Дороги России

  Системы электроснабжения электрифицированных железных дорог по предъявляемым к ним требованиям, условиям работы, используемому оборудованию и, наконец, по задачам, решаемыми, коренным образом отличаются от систем электроснабжения промышленных предприятий Все это предопределило особенности теории работы таких систем, методов их расчета и проектирования привело к появлению науки об электроснабжении электрифицированных железных дорог
 • Тип: Реферат

  Жидкие кристаллы

  Жидкие кристаллы (сокращённо ЖК) — вещества, обладающие одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов (анизотропия) По структуре ЖК представляют собой жидкости, похожие на желе, состоящие из молекул вытянутой формы, определённым образом упорядоченных во всем объёме этой жидкости Наиболее характерным свойством ЖК является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических полей, что открывает широкие возможности для применения их в промышленности По типу ЖК обычно разделяют на две большие группы: нематики и смектики В свою очередь нематики подраздел
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 72