Работы в категории Физика, страница 13, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физика • Тип: Реферат

  Вимірювання твердості за Роквеллом

  Суть методу в тому, що у випробовуванні матеріал заглиблюються алмазний конус з кутом при вершині 120є або сталева загортована кулька діаметром 1,59 мм Іноді замість алмазного використовують твердосплавний конус Щоб уникнути впливу мікро нерівностей і складної конфігурації поверхні, до алмазного конуса послідовно прикладають дві сили - попередню і основну
 • Тип: Реферат

  Вимушені механічні й електромагнітні коливання

  Щоб у реальній коливальній системі одержати незатухаючі коливання, треба компенсувати цій системі втрати енергії Таку компенсацію можна здійснити за допомогою якого-небудь періодично діючого фактора X(t), який змінюється за гармонічним законом:
 • Тип: Контрольная работа

  Виртуальные процессы. Вакуум как третья форма материи

  Существуют два вида материи – вещество и поле Вообще говоря, существует не два, а три вида материи – вещество, поле и вакуум Но если брать только наш материальный мир, то в нём существует лишь два вида – вещество и поле В вакууме же сосредоточен “не наш” мир или даже множество миров, которых мы не видим и не ощущаем
 • Тип: Курсовая работа

  Високотемпературні надпровідні схеми інтегральних мікросхем

  Надпровідникова цифрова схема має дві переваги в порівнянні з її конкурентоспроможністю, такі, як джозефсонівські і надпровідникові лінії електропередачі Джозефсонівські можуть перемикатися при нульовій напрузі протягом декількох пікосекунд і потужність дисипації перемикання є вкрай низькою, так як напруга менша ніж на декілька мілівольт Надпровідникова мікросхема ЛЕП здатна передавати пікосекундні сигнали практично на будь-яку відстань між чіпами зі швидкістю, близькою до швидкості світла
 • Тип: Учебное пособие

  Вихровий характер магнітного поля

  Вираз (2 2) є теоремою Гаусса для магнітного поля Суть цієї теореми полягає в тому, що силові лінії магнітного поля не пов’язані з магнітними зарядами Магнітних зарядів у природі не існує Описане явище показане на рис 4
 • Тип: Реферат

  Владимира Иннокентьевича Бабецкого (3 семестр)

  Вот то, что кончилось у нас в прошлом семестре, в исторической перспективе это физика на конец XIX и начало XX века, и эта физика стала называться классической А вот дальше – в XX веке – появилась новая физика, не то, что новые главы, она по существу другая И в этот семестр у нас фактически войдёт всё, что создано в ХХ веке
 • Тип: Реферат

  Влажность воздуха

  Вода в атмосфере содержится в виде молекул (пар), капелек и кристалликов, влажность воздуха характеризуется содержанием водяного пара в г/м3 (абсолютная влажность – «а» 4м3)или упругостью- «с» мм р с , мб, г п) Количество водяного пара, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, - максимальное влагосодержание (или максимальная упругость) водяного пара (Е) Процентное отношение количества водяного пара, содержащегося в воздухе, к тому количеству, которое может содержаться при данной температуре, – относительная влажность (%) Она показывает степень насыщения воздуха водяным паром
 • Тип: Реферат

  Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок

  Освітлювальна електроустановка великого житлового будинку або промислового підприємства являє собою складний комплекс, що складається з розподільних пристроїв, магістральних і групових електричних мереж, різних електроустановочних приладів, освітлювальної арматури (світильників) і джерел світла, а також підтримуючих конструкцій та кріпильних деталей Характерною особливістю освітлювальних електроустановок є різноманітність схем, які застосовуються, і способів виконання електропроводок, конструкцій світильників та джерел світла В сучасних потужних електроустановках застосовують складні пристрої
 • Тип: Реферат

  Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур

  Исследования неоднородных сверхпроводящих мезоструктур, в которых сверхпроводимость обусловлена наличием эффекта близости, представляют большой интерес как с прикладной, так и с фундаментальной точек зрения
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника

  Развитие новых отраслей современной техники вызывает необходимость исследовать материалы, способные работать при высоких температурах и больших механических нагрузках К таким конструкционным материалам относится вольфрам При температурах выше 2000°С вольфрам является практически единственным металлом, сохраняющим достаточно высокую механическую прочность, 80-90% этого металла расходуется на легирование стали, никелевых медных сплавов
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутников Земли и способы защиты

  Опыт эксплуатации солнечных батарей на спутниках показал, что существующие в околоземном космическом пространстве потоки корпускулярной радиации оказывают сильное разрушающее влияние на фотоэлементы 1 Корпускулярная радиация состоит из:
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние обменных взаимодействий на вероятность дезактивации триплетных молекул акцепторов

  С проблемой безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения исследователям приходится сталкиваться при изучении самых разнообразных систем в таких областях науки как люминесценция, фотосинтез, радиационная физика и химия, биоэнергетика
 • Тип: Статья

  Влияние погрешности трансформаторов тока и напряжения на коммерческие потери в энергосистемах

  Спад производства последних лет привел к уменьшению нагрузок в ряде узлов энергосистемы, а также снижению потребления промышленностью, что в свою очередь вызвало возникновение отрицательной погрешности в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние схем включения подогревателей энергоблока на тепловую эффективность подогрева

  В общей части работы приведены расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока мощностью 250 МВТ, определение показателей тепловой экономичности, выбор основного и вспомогательного оборудования энергоблока (котельной и турбинной установок)
 • Тип: Дипломная работа

  Влияние температуры и магнитного поля на электрическую проводимость и аккумуляцию энергии в кондуктометрической ячейке с магнитной жидкостью

  Носителями заряда могут быть остаточные ионы технологической процедуры при изготовлении МЖ как продукт распада ионных атмосфер, сопутствующих стабилизирующей оболочке диспергированных частиц и их агрегатов Предположить в качестве носителей сами магнитные частицы и их агрегата можно, но большая масса и низкая подвижность при, в общем, малом, по-видимому, избыточном заряде маловероятна
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 72