Работы в категории Физика, страница 12, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Физика • Тип: Лабораторная работа

  Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини

  На молекули, що перебувають в поверхневому шарі рідини, діють сили притягання з боку інших молекул, направлені всередину рідини Щоб молекула вийшла з внутрішніх шарів у поверхневий шар рідини, необхідно виконати роботу проти дії сил молекулярного притягання В результаті цього молекули поверхневого шару мають надлишок енергії, який називають вільною поверхневою енергією рідини
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення модуля пружності з деформації розтягу

  Деформацією називають зміну форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил Якщо ці сили малі, то після припинення їх дії деформація зникає; якщо ж сили великі, то після припинення дії виявляється так звана залишкова деформація При появі щонайменшої залишкової деформації говорять, що досягнуто межу пружності
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників

  1) Метод амперметра-вольтметра – досить простий метод Суть методу базується на визначенні струму який протікає через заземлювальний пристрій та напруги в ньому стосовно до віддаленої точки земної поверхні зонда Опір захисного заземлення R3 прирівнюється до показів вольтметра U, які поділені на покази омперметра І, тобто: R3 = U/I, Ом
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення реологічних характеристик

  Для визначення реологічних характеристик рідин застосовують віскозиметри трьох типів: ротаційні, капілярні і прилади, що базуються на вимірюванні сили опору при переміщенні твердого тіла в досліджуваній рідині Останні використовуються головним чином для визначення напруження зсуву, а також різних пружних характеристик рідин Як правило, прилади, що призначені для заміру в’язкості ньютонівських рідин, називають віскозиметрами, а реометрами або пластомірами називають прилади для вимірювання реологічних властивостей неньютонівських рідин
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

  Приведений опір теплопередачі дійсних огороджуючих конструкцій RΣпр, м2·К/Вт повинний бути не менше за вимагаємих значень Rq min, які визначаються виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов енергозбереження Теплотехнічний розрахунок внутрішніх огороджуючих конструкцій будівлі проводиться при умові, що різниця температур між приміщеннями не більше 30С
 • Тип: Реферат

  визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

  Вимірювання є одним із найважливіших шляхів пізнання природи людиною Воно дає кількісну характеристику навколишньому світу, розкриває діючі в природі закономірності Математика, фізика, електроніка стали іменуватися точними науками тому, що завдяки вимірюванням одержали можливість встановлювати точні кількісні співвідношення, що виражають об'єктивні закони природи
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення якостей котлової, тепломережевої води і конденсату

  Комплекснометричний метод визначення загальної твердості вихідної, хімоочищеної, живильної і тепломережевої води заключається в титруванні досліджувальної проби води розчином трилону Б в присутності аміачної суміші і індикатора хромогенчорного або хромтемносинього Метод заснований на спроможності трилону зв'язувати іони кальцію і магнію в міцний комплекс При додаванні до досліджувальної проби води розчину індикатора хромогенчорного або хромтемносинього (в присутності аміачної суміші) іони кальцію і магнію утворюють з ним комплексну сполуку червоно-фіолетового кольору Під час титрування проби
 • Тип: Реферат

  Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах

  Електропроводка - сукупність прокладених ізольованих проводів дрібних перетинів із застосованими до них кріпленнями, що підтримують їх та захисними конструкціями, призначені для підведення електроенергії до освітлювальних електроспоживачів Електропроводки розділяють на внутрішні - прокладені усередині будинків і споруд, і зовнішні - прокладені по зовнішніх стінах будинків і споруд, під навісом, а також між будинками на опорах по території підприємств, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, на будівельних майданчиках, до чотирьох прольотів довжиною до 25м кожний поза вулицями й доріг Внутр
 • Тип: Реферат

  Виконання відкритих електропроводок у трубах

  Сталеві труби використовуються для захисту проводів і кабелів від механічних пошкоджень при прокладанні їх в бетонних підлогах або по підлозі, по стінах, при виконанні вводів у будівлі, при захисті від пилу і т п
 • Тип: Реферат

  Виконання прихованої проводки плоскими дротами

  Важко знайти таку професію на сучасних промислових підприємствах, транспорті, будовах, у сільському господарстві, яка б не потребувала знань з електрики і магнетизму Кваліфіковані робітники, техніки й інженери повинні розбиратися в суті електричних і магнітних явищ, знати способи застосування їх на практиці
 • Тип: Статья

  Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску

  Ряд пристроїв хвильової енергії, у цей час розглянуті і у Великобританії, і в іншому місці мають режим роботи, який базується на наступному принципі Область вільної поверхні оточена твердою порожньою плаваючою структурою, відкритою на зануреному кінці днища, який захоплює об’єм повітря вище цієї внутрішньої вільної поверхні Область набігаючої хвилі створює підвищення та падіння вільної поверхні, і об’єм повітря приводить у рух назад і вперед з високою швидкістю через стиск, що містить повітряну турбіну, яка живить генератор для прямого перетворення в електрику У моделі повітряна турбіна замін
 • Тип: Реферат

  Використання комп’ютерів у фізиці

  Згідно з китайським прислів’ям: “Я чую і забуваю, я бачу і запам’ятовую, роблю і осягаю” представлено представлено роботу з пропонованим матеріалом Розділи містять необхідні фізичні поняття, за якими йдуть тексти програми, задачі і контрольні питання Тексти програми вводимо із клавіатури
 • Тип: Контрольная работа

  Використання трифазного асинхронного двигуна в мережах однофазного струму

  Основними частинами асинхронного двигуна (рис 1 1 ) є нерухомий статор і обертовий ротор, які розділені повітряним зазором Статор складається із станини (або корпуса) з лапами; стального осердя із штампованих, ізольованих один від одного, листів електротехнічної сталі з пазами для укладання обмотки статора; обмотки статора, виготовленої з ізольованого мідного дроту, й укладеного в пази осердя Обмотка призначена для утворення обертового магнітного поля
 • Тип: Лабораторная работа

  Вимірювання атмосферного тиску

  В даній роботі ізотермічний процес здійснюється з повітрям, що міститься в скляній трубці між поверхнею води і гумовим корком (див мал 1) Скляні трубки, з’єднані гумовою, заповнюються водою і закріплюються на штативах так, як показано на рис 1а Трубка зліва закривається корком; вимірюється довжина стовпа повітря l1 Тиск цього повітря дорівнює атмосферному p1=pa Потім штатив з правою трубкою опускається якомога нижче, і вимірюється довжина повітряного стовпа в лівій трубці l2 (див рис 1б) Розширення повітря можна вважати ізотермічним; тиск повітря в трубці зменшується на величину гідростатично
 • Тип: Лабораторная работа

  Вимірювання відносної вологості повітря

  2500 років тому вчений Демокріт вперше видвинув твердження про те що речовина складається з дрібних частинок На початку XX століття з винайденням електронного мікроскопа це було доведено з наукової точки зору Ці частинки назвали молекулами До основних доказів того що частинки існують і рухаються належить явище, яке вперше спостерігав англійський ботанік Броун в 1827 році Щоб спостерігати броунівський рух можна виконати такий дослід: треба дуже розвести у воді краплю туші і помістити її на предметне скло мікроскопа Рідина, яка здавалася суцільною, у мікроскопі виглядає інакше: чорні, неправиль
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 72