Работы в категории Биология, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Биология • Тип: Статья

  The role of deuterium in molecular evolution

  The role of deuterium in molecular evolution is most interesting question of nowdays science comprises two points mainly: the evolution of deuterium itself as well as the chemical processes going with participation of deuterium It is believed the big bang produce the universe that was much denser and hotter than it is now and made almost entirely of two main elements - hydrogen and helium Deuterium itself was made only at a second stage of the beginning of the universe, namely through the collision of one neutron with one proton at a temperature of about one billion degrees; furthemore the two
 • Тип: Курсовая работа

  Vectors for moleculars cloning

  DNA – a long chain polymer of deoxyribonucleotides DNA constitutes the genetic material of most known organisms and organelles, and usually is in the form of a double helix, although some viral genomes consist of a single strand of DNA, and others of a single- or a double-stranded RNA
 • Тип: Реферат

  «Белые пятна» в генетике белой пегости

  Перелистайте старые зарубежные «кошачьи» журналы и книги, присмотритесь к фотографиям - нет, не умиляясь простоте тогдашних лучших представителей пород Обратите внимание на окрасы: четкость рисунков тэбби, симметрию биколоров Вспомните, как чуть ли не любовно расписаны эти окрасы в стандартах Ускоренная модернизация породных типов почти что свела на нет усилия заводчиков-«колористов» Особенно пострадали окрасы, обобщенно называемые «окрасами с белым» Часто встречаются такие записи в оценочных листах, как «предпочтительно больше белого в окрасе», «недостаточно симметричное распределение пятен»
 • Тип: Курсовая работа

  Іксодові кліщі

  Екологія, що виникла в надрах біології в епоху перемоги дарвінізму і розвитку історичного підходу до аналізу життєвих явищ, швидко завоювала широке визнання і стала впливати на інші біологічні науки Вивчаючи закономірності взаємин організмів з навколишнім середовищем, екологія початку впливати на систематику тварин і рослин, різні розділи морфології (цитологію, гістологію, ембріологію й ін ), фізіологію і генетику Виникають екологічна фізіологія, екологічна палеонтологія й інші нові напрямки У надрах зоології розвивається екологія тварин (з підрозділами: екологія комах, екологія риб, екологія
 • Тип: Реферат

  Інсулін

  Основною ознакою будови залоз внутрішньої секреції є відсутність вивідних проток, тому їхні секрети виділяються безпосередньо у кров або лімфу, що їх омиває Кількість цих секретів невелика, називаються вони гормонами (від грецького слова, яке означає «збудження») Науку, що вивчає будову, функції і захворювання залоз внутрішньої секреції, називають ендокринологією
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні технології в біології

  Розглядається сучасний стан проблеми інформаційних технологій в молекулярній та клітинній біології, біохімії дослідженнях навколишнього середовища Наводяться приклади створення відповідних математичних і комп’ютерних моделей та програм в різних країнах
 • Тип: Реферат

  Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

  Всі процеси життєдіяльності організмів супроводжуються появою в клітинах і тканинах електрорушійних сил Електричні явища відіграють велику роль у найважливіших фізіологічних процесах: збудженні клітин і проведенні збудження по клітинам
 • Тип: Курсовая работа

  Історія природознавства

  Перщої в історії людства формою існування природознавства була так звана натурфілософія, або філософія природи Остання характеризувалася чисто умоглядним тлумаченням природного світу в його цілісності Вважалося, що в її натурфілософській формі відведена роль «науки наук», «цариці наук», тому що вона є умістищем усіх людських знань про навколишній світ, а природничі науки є лише її складовими частинами
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку анатомії як науки

  В історії розвитку анатомії, як і ветеринарної медицини, розрізняють три періоди: перший - анатомія давніх часів: з найдавніших часів до занепаду Західної Римської імперії (476 р); другий - історія анатомії середніх віків: з часів занепаду Західної Римської імперії до періоду Відродження (476-1500 рр ); третій - історія анатомії в новий час:
 • Тип: Курсовая работа

  Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

  Актуальність У житті людей тварини завжди відігравали надзвичайно велику роль Тому зрозуміло, що людство з давніх-давен цікавилось тваринним світом Історичні довідки про зоологічні дослідження сягають у далеке минуле Зоологія досить цікава та багатогранна наука А тому і аналіз найбільш вагомих історичних досліджень має велике значення для сучасної науки
 • Тип: Реферат

  Історичні аспекти вивчення інстинктів

  Поняття „інстинкт” з’явилося в праці філософів ще в III ст до нашої ери Древні філософи давали цьому поняттю наступне визначення: інстинкт – це несвідома, внутрішня спонука, доцільність якої обумовлена божеством (від латинського instinktus – спонука)
 • Тип: Реферат

  Історичний розвиток біологічних наук

  Життя на нашій планеті вражає складністю і різноманітність своїх проявів Охопити всі ці прояви за декілька уроків чи лекцій не можливо Тому ми вивчаємо біологію протягом декількох років, хоча, щоб досконало вивчити цю науку, не вистачить навіть півстоліття Тому, я вважаю, що кожний з нас повинен мати хоча б елементарні знання з цієї дисципліни
 • Тип: Реферат

  Август Вейсман – основатель неодарвинизма

  Профессор зоологии из немецкого города Фрейбурга Август Вейсман большую часть жизни посвятил исследованиям в области цитологии, что вполне понятно: во второй половине XIX в к клетке было приковано внимание большинства биологов
 • Тип: Реферат

  Авраам Линкольн

  Гражданская война была эпохальным переломом в истории Соединенных Штатов, а Авраам Линкольн, который в эти годы вел дела в Белом доме, до сих пор остается центральной исторической фигурой в сознании американского народа Во время кризиса союза все мысли и действия Линкольна были направлены на то, чтобы спасти и вновь полностью продемонстрировать наследие отцов-основателей - ценности и принципы республики, изложенные в Декларации независимости и в конституции В его личности, ставшей мифом, сфокусированы основные черты американской демократии, которую его президентство укрепило на долгое время Г
 • Тип: Доклад

  Австралийская ящерица: колючий дьявол

  Герой нашего сегодняшнего повествования – австралийская ящерица с устрашающим названием молох, или «колючий дьявол» Впервые эту ящерицу привезли в Европу в 1840 г , и тогда же исследователь Джон Грей, пораженный диковинным видом этого существа, назвал его Moloch horridus – «молох страшный», по имени языческого божества Молоха, которому, по преданию, приносили человеческие жертвы и которое стало символом зла Молох – представитель семейства агам (Agamidae), т е родственник встречающихся в пустынях на юге нашей страны ящериц круглоголовок
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 212