Работы в категории Биология, страница 11, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Биология • Тип: Курсовая работа

  Біологічний контроль збудників хвороб рослин

  Актуальність Протягом останнього часу в фітовірусологи, як і в інших молекулярно-біологічних дисциплінах, спостерігається значний інтерес до розвитку досліджень на популяційному та еколого-популяційному рівні, і ця тенденція є загальною для багатьох традиційних молекулярно-біологічних досліджень Значні успіхи у фітовірусологи на молекулярно-біологічному рівні, такі як розшифровка структури генів, білок-білкової та білок-НК взаємодії, розшифровка АК-послідовностей та тривимірної будови структурних та регуляторних вірусних білків та багато іншого контрастує з нашими знаннями відносно поведінки
 • Тип: Реферат

  Біологія індивідуального розвитку

  Характер гаструляції в тваринному царстві надзвичайно сильно варіює, проте здійснюється вона за участю порівняно нечисленних механізмів При гаструляції спостерігається поєднання декількох основних типів рухів
 • Тип: Курсовая работа

  Біологія лева

  З тих самих пір, коли людина почала спостерігати навколишній світ і мислити символами, він почитав лева й наділяв царственого звіра якостями, які найвище цінував у собі подібних, - шляхетністю, хоробрістю, вірністю, міццю непереможного бійця і пишністю в любові Стародавні єгиптяни зробили лева емблемою божественної влади і царської гідності Ассірійці і греки бачили в левах супутників богинь
 • Тип: Курсовая работа

  Біологія та екологія бактеріофагів

  Надзвичайно важливим серед досягнень мікробіології останньої чверті XIX ст. є відкриття неклітинних форм життя — вірусів. Тоді багато вчених вважали, що бактерії є найменшими і найпростішими організмами, і що саме вони стоять на межі
 • Тип: Курсовая работа

  Біологія Х-вірусу картоплі

  Віруси не можуть самостійно поширюватись у природі Допомагають їм у цьому насамперед комахи-переносники (віроформні комахи) Фітопатогенні віруси найчастіше переносять попелиці, трипси, цикади, кліщі й деякі листогризучі комахи Наприклад, відомо понад 200 видів попелиць — переносників 160 видів вірусів
 • Тип: Реферат

  Біосфера та еволюція

  Поки що не відомо , чи дійсно так народилося життя на нашій планеті чи ні , але зрозуміло на данному етапі одне : життя не могло самозародитися само Взагалі проблема походження життя на Землі до цього часу є одним з самих хвилюючих питань Перші наукові теорії , як відомо створили О Опарін та Дж Холдейн Згідно з їх уявленнями , на початку історії землі відбувся абіогенний синтез складних органічних сполук з простих хімічних сполук , що містилися первісних земних океанах , « в первинному бульйоні » під впливом вулканічного тепла , розрядів та блискавок , ультрафіолетового опромінення та інших ф
 • Тип: Реферат

  Біохімічні основи стомлення

  Біохімічні фактори стомлення (при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності концентрація основних метаболітів енергетичного обміну в працюючих м`язах, зміну АТФ, АДФ, КФ та водневих іонів)
 • Тип: Реферат

  Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

  Підвищений “тиск” на організм людини ксенобіотичних сполук природного та штучного походження обумовлює необхідність поглибленого вивчення таких сполук, і в першу тих із них, котрі входять до складу найбільш поширених харчових продуктів, зокрема картоплі Глікоалкалоїди картоплі являють собою групу вторинних метаболітів, яким притаманні найрізномантніші види біологічної активності [ ] Так, дослідами in vitro доведена здатність цих сполук спричинювати хромосомні аберації, порушувати цілісність ліпосом та природніх біомембран тощо [ ] Останнє свідчить на користь того, що глікоалкалоїдам притаманн
 • Тип: Реферат

  Бабезиоз собак (История открытия)

  Бабезиоз собак – протозойная неконтагиозная трансмиссивная болезнь, вызывающая инвазию и разрушение эритроцитов простейшим паразитом рода Babesia Болезнь протекает остро, подостро, хронически Проявляется заболевание повышенной температурой, анемией, гемоглобинурией, поражением ЦНС (5;26)
 • Тип: Реферат

  Бабочка Махаон

  Исчезновение бабочек, жуков, кузнечиков и прочей летающей, ползающей и стрекочущей «мелочи» волнует пока лишь узкий круг специалистов, так как только они подчас знают, как быстро набирает темп процесс вымирания и какими опасными последствиями
 • Тип: Доклад

  Бабочки

  Бабочки, должно быть, одни из самых красивых живых существ на Земле! Они похожи на ожившие цветы, причудливость и яркость окраски их крыльев поистине сказочная Множество волшебных сказок и легенд сложено о бабочках, которых ученые называют скучновато: чешуекрылые Зато имена у них красивые, это часто имена греческих богов и героев: Аполлон, Психея, Гектор, Икар Так люди выразили свое восхищение яркой красотой бабочек А чешуйки — это и есть самое главное в их наряде — та самая «пыльца», которая так легко стирается от неосторожных прикосновений безжалостных пальцев некоторых «любителей» бабочек
 • Тип: Реферат

  Бабочки и мотыльки

  Бабочки являются одними из самых красивых на­секомых Не отстают от них и многие мотыльки И те и другие входят в отряд чешуекрылых (Lepi-doptera), который охватывает 140000 видов, со­ставляя вторую по величине группу насекомых (после жуков) Различие по размерам у чешуекры­лых более сильное, чем в любой другой группе Размах их крыльев варьируется от 30 см у южно­американской совки до полу сантиметра у эриокрании
 • Тип: Реферат

  Базидиомицеты

  Базидиомицеты - это также большая группа грибов (около 30 тыс видов), в которую объединены почти все шляпочные грибы Их вегетативное тело представляет собой разветвленный мицелий, состоящий из членистых гиф Специальных органов полового размножения у них не образуется Из прорастающей гаплоидной базидии появляется первичный неклеточный мицелий, превращающийся затем в членистый мицелий Каждый членик содержит одно гаплоидное ядро Однако у базидиальных оно эфемерно Вскоре происходит слияние члеников гиф, но ядра не сливаются, а образуются дикарионы, в последующем синхронно делящиеся В результате р
 • Тип: Реферат

  Байкальский фаунистический комплекс рыб

  В настоящее время считается общепризнанным, что анализ любой фауны, слагающейся из различных по происхождению и экологическим потребностям групп, необходимо начинать с выявления этих групп или элементов, фаунистических комплексов, которые являются единицами зоогеографического анализа (Штегман, 1938) Основным признаком фаунистического комплекса является общность исторической судьбы, которая, по Г В Никольскому, предполагает и сходные требования к экологическим условиям Часто установить происхождение видов довольно сложно и распределение их по фаунистическим комплексам проводится на основании в
 • Тип: Реферат

  Бактериальная система секреции белков первого типа

  Процесс секреции белков является важным аспектом жизнедеятельности бактерий, поскольку значительное количество белков бактериальной клетки локализованы вне цитоплазмы Способность к секреции белков является важнейшей для вирулентных бактерий, поскольку в процессе инфекции многие белковые продукты должны располагаться на внешней поверхности бактериальной клетки, либо секретироваться во внешнюю среду Кроме того, секреция белков имеет важнейшее значение для биотехнологии, поскольку очистка белков из культуральной среды простого состава значительно проще, чем из лизатов, которые представляют собой
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 212